10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 88)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 88. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

  1. Kutadgu Bilig’den okuduğunuz metinde özdeyiş niteliğinde olan cümleler bulunuz.
  • Boş söz bilgisizin dilinden çıkar
  • Ayak takımının başını yiyen şey onun boş konuşmasıdır.
  • Söz on tanedir fakat onun biri söylenmelidir.
  • Sözün yeri sırdır.

  1. Yava sözlese söz neçe yas kılur

Eger sözleyü bilse agsı bolur

Bu beytin kafiye ve redifini bulunuz.

-ur redif olarak kullanılmış olup –l sesi yarım kafiyedir.

  1. “Atabetü’l Hakayık”a göre bilgili insanın özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Bilgili insan edepli insandır. Nasihat ve öğüt nedir bilir ve ona göre davranır. Aynı zamanda bilgili insan Tanrı’yı bilir.

  1. Atabetü’l Hakayık’tan alınan metinde Edip Ahmet Yükneki’nin bilgiye verdiği değeri ifade

eden mısraları belirleyiniz.

Bilgilig sözü pend nasihat edeb

Biligligni ögdi Acem hem Arab

Tavarsızka bilgi tükenmez tavar

Nesepsizke bilgi yirilmez neseb