10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 95)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 95. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Bektaşi tarikatının kurucusu Hacı Bektaş Veli’dir. Resimlerde Hacı Bektaş Veli’nin bir elinde aslan, diğer elinde geyikle tasvir edilmesini tasavvuf düşüncesinden yola çıkarak yorumlayınız.

Geyik ve aslan yaratılış itibariyla birbirine zıt hayvanlardır. Aslan aynı ortamda yapısı gereği geyiği görünce onu yer ya da parçalar. Bu ikisinin Hacı Bektaş Veli’nin kucağında olması birbirine zıt olan unsurları tek bir kucakta toplayabilmesinden kaynaklanmaktadır. Yani farklı ve zıt kültürleri tek kucakta barınabilir.

  1. Dinî-tasavvufi Türk edebiyatı şairlerinin kaygusuz, abdal, pir, figani, kul, dertli gibi mahlaslar kullanmalarının nedeni ne olabilir? Tartışınız.

Bu mahlasları kullanan kişiler genellikle tekkelerde yetişen şairlere verilir. Tasavvuf etkisiyle oluşmuştur.