9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-Edebi ve Öğretici Metinler-Online Test

9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Ünite- Edebi ve Öğretici Metinler-Online Test

9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Ünite- Edebi ve Öğretici Metinler

Tebrikler - 9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Ünite- Edebi ve Öğretici Metinler adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ağaç mıydı onlar? Evet. Ağaçların yeşili gecenin karanlığında bile seçiliyordu: İki servi. Ağaçların dışındaki her şey karanlığın tülüyle örtülü, hayaletler gibi usul usul deviniyorlardı. Hareketsizdi ağaçlar ve yeşil. Öylece konuşmadan, birbirlerinden habersiz iki insan gibiydiler. Civardaki tek tük ışıklar da söndü. Herkes uykunun kucağındaydı şimdi. Ağaçlar daha da yeşillendi. Gün ağarana dek öylece kaldılar. Dünya renklerine yeniden bürünürken onlar gitgide kararıyorlardı. Gece gibi... Bu metinle ilgili olarak,
 • I. Sanatsal bir metinden alındığı
 • II. Kişileştirme ve benzetmeye yer verildiği
 • III. Çıkarımlarda bulunulduğu
 • IV. Yorum içeren ifadeler kullanıldığı
 • V. Çağrışımlardan yararlanıldığı
belirlemlerinden hangisi yanlıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerini öğretici metinlerden ayıran bir özellik değildir?
A
Metinlerin dille oluşturulması
B
Mecaz anlam bakımından zengin olması
C
Yoruma açık olması
D
Öğretici nitelik taşımaması
E
Gerçekliğinin tek olmaması
Soru 3
Aşağıdaki metin türlerinin hangisinde bilimsel nitelik diğerlerine göre daha fazladır?  
A
Şiir
B
Makale
C
Biyografi
D
Fıkra
E
Gezi yazısı
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir metinden alınmış olabilir?
A
Yukarıdaki tahta oluktan inen sular, kavak ağaçlarında esen kış rüzgarı gibi uğuldar, taşların kah yükselen kah alçalan ağlamaklı sesleri kayışların tokat gibi şaklayışına karışır.
B
Zengin olmanın birçok yolu vardır; hemen hepsi de kö­tüdür. En iyilerinden biri tutumlu olmaktır ama bu da ku­sursuz değildir.
C
Mademki ölümün önüne geçilemez ne zaman gelirse gelsin. Sokrates'e: "Otuz zalimler seni ölüme mahkum ettiler." denildiği zaman: "Tabiat da onları!" demiş.
D
Sevgi yalnız insana vergi olmasa da insanın en ulu duy­gusudur. Sevdiklerimizi görünce içimizin titremesi, onları anarken yüreğimizin ya kaygılı bir sevinç ya sıcak bir üzüntü ile çarpması dünyamızı genişletiverir.
E
Bir toplumu başkalarından ayırmak isterseniz onun din ve ahlak hakkındaki, güzellik hakkındaki samimi duygu­larını arayınız. Çünkü bunlar doğrudan doğruya ruhun­ dan koptuğu için hayatının en samimi taraflarıdır.
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde sanat metinleriyle ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A
Sanat metinlerinde kurmaca nitelik vardır, hayat gerçeği değiştirilir.
B
Sanat metinleri yoruma açık olduğundan bu metinlerin birden fazla gerçekliği vardır.
C
Sanat metinleri insanlara yararlı olmak amacıyla oluştu­rulmaz.
D
Sanat metinlerinde inandırıcılığı artırmak için alıntılar ya­pılır.
E
Sanat metinlerinde dilin günlük kullanımının dışına çıkılır.
Soru 6

Buz devri olarak bilinen dönemde dünyamızın özellikle kuzey bölgelerindeki soğuk ve çorak topraklarda mamutlar, tüylü gergedanlar ve uzun boynuzlu yabani öküzler hüküm sürüyordu. Mamut bozkırı olarak bilinen bu ekosistem, yaklaşık 13.000 yıl önce yok olup gitti ve günümüzde bu ekosisteme eş değer özellikte bir başka ekosistem yok. Ancak bilim insanları günümüzden yaklaşık 30.000 yıl önce yer sincapları tarafından toprak altına gömülen ve sürekli donuk halde olan toprakta meyveleri ve tohumları korunan, o döneme ait bir bitkiyi tekrar hayata döndürmeyi başardı.Sincapların yuvalarına taşıdığı meyveler de bu doğal buzlukta tıpkı komşuları mamutlar gibi toprak altında hiç çözülmeden ve bozulmadan yüzyıllarca korunuyor. Uzmanlar tarafından bulunduklarında bu meyveler tam 38 metre derinlikteydi ve yaklaşık 31.800 yıldır donmuş vaziyetteydi.

 

I. Öğretici bir metinden alınmıştır.

II. Kesinlik anlamı taşıyan yargılar vardır.

II. Tanık göstermelerden yararlanılmıştır. iV. Dil, göndergesel işleviyle kullanılmıştır.

V. Karşılaştırmaya başvurulmuştur.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili belirlemelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 7
 • I. Sanat metinleri, insanlara estetik zevk verir ve onlarda güzellik duygusunu geliştirir.
 • II. Sanat metinlerinin gerçekliği kişiden kişiye değişir, genellik ifade etmez.
 • II. Sanat metinlerinde sözcüklerin mecaz ve yan anlam­larından yararlanılır.
 • IV. Sanat metinlerinin oluşumunda bilimsel yöntemler ve nesnel yargılar kullanılmaz.
 • V. Sanat metinlerinde insana yararlı olmak, onun sorun­larına çare aramak asıl amaçtır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde sanat metinleriy­le ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi edebi metin olabilir?
A
Tıptaki gelişmeleri anlatan bir konferans metni
B
Bir romanın dil özelliklerini işleyen bir metin
C
Bir anketin sonuçlarını içeren bir metin
D
Küresel ısınmanın sonuçlarını ele alan bir metin
E
Özlem duygusunu dile getiren bir metin
Soru 9

I. Bilimsel metinler nesnel ifadelerle oluşturulur, sanat metinlerinde öznellik vardır.

II. Bilimsel metinler mantık örgüsüyle oluşturulur, sanat metinlerinde mantığın dışına çıkılabilir.

III. Bilimsel metinler okuru bilgilendirmeyi, sanatsal metinler okurda estetik haz uyandırmayı amaçlar.

IV. Bilimsel metinlerde anlaşılır olma önemlidir, sanat metinleri çağrışıma açıktır.

V. Bilimsel metinlerde bireysellik ön plandadır, sanat metinleri genellik ilkesiyle oluşturulur.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 10
 • I. Gezi yazısı
 • II. Anı
 • II. Roman
 • IV. Masal
 • V. Şiir
Yukarıdaki türlerden hangisi ya da hangileri sanatsal metinler içinde yer almaz?  
A
Yalnız I
B
I. ve Il.
C
Yalnız II
D
II. ve IV.
E
I, II. ve V.
Soru 11
 • I. İmge ve söz sanatları
 • II. Çok anlamlılık
 • III. Objektif yaklaşım
 • IV. Kurmaca
 • V. Üslup kaygısı
Yukarıdaki özelliklerden hangisi sanatsal metinlerle ilişkilendirilemez?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 12
Sanatsal metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisin­de bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A
Masal, roman, hikaye, fabl, destan, şiir, halk hikayesi gibi türler sanatsal metinlerdir.
B
Öyküleme, betimleme, kişileştirme, benzetme, abartma, çeşitli duyulardan yararlanma gibi anlatım teknikleri kullanılır.
C
Sanatsal metinler biriciktir, sanatçının kişisel yaratımının bir ürünü olarak karşımıza çıkar.
D
Sanatsal metinlerde okura estetik zevk verme amaçlan­dığından dilin göndergesel işlevi kullanılır.
E
Sanatsal metinler çok anlamlıdır, her okunuşta yeni anlamlar kazanır ; imgelere ve çağrışıma yer verilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.