9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 100

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 100. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Akıncı adlı şiirde çocuklar gibi şen olanlar kimlerdir, mutluluklarının sebebi nedir? Açıklayınız.

             Türk milletin askeridir. Şen olmaları  savaşta çok güçlü bir orduyu yenmeleridir.

 2. Şiirdeki olağanüstü ögeleri belirleyerek bunların anlatıma katkısını belirtiniz.

                 Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla… dizelerinde olağanüstülük vardır. Bu mübalağa ile şiire güç katmak istenmiştir. Bazen önemli olaylar abartılarak önemine dikkat çekilir. Özellikle de şiirlerde mübalağa sanatı çokça yapılır ki okuyan olayın önemini anlasın.

 3. Dördüncü beyitte “dolu dizgin boşanan atlar” ifadesiyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.              

            Atların düşman üzerine çok hızlı ve aralıksız gittiğini ifade eder. 

4. Şiirde nasıl bir savaş ortamı tasvir edilmiştir? Açıklayınız. 

            Şiirde çok güçlü ve modern bir orduya karşı daha az sayıdaki bir ordunun galip gelmesi anlatılıyor. Burada özellikle Türk askerinin inancı ve azmini tasvir eder. Çok hızlı bir şekilde düşmanın üzerine gittiğini şehit olsa da hayatta kalsa da zaferi kazandığını ifade eder. 

5. Akıncı adlı şiirdeki millî ve manevi değerleri belirleyiniz.

             Şiirde vatan sevgisi, vatan için savaşmak ve onu korumak, şehadet gibi duygular dile getirilmiştir.Yazar okuyucuda tarih bilinci oluşturmaya çalışmaktadır.

Şairin Biyografisi

Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958): Üsküp’te doğan sanatçının asıl adı Ahmed Agâh’tır. Yurt içindeki eğitiminden sonra gittiği Fransa’da Sorbonne Üniversitesinde öğrenim gördü. Burada ders veren tarihçi Albert Sorel’den etkilenerek Türk tarihine yöneldi. Yurda döndüğünde tarih ve edebiyat dersleri verdi. Gazete ve dergilerde yazı ve şiirler yayımladı, yazılarıyla Millî Mücadele’ye destek verdi. Milletvekilliği, elçilik, büyükelçilik görevlerinde bulundu. Yahya Kemal, hece ölçüsünün yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde Ok şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmıştır. Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır. Divan şiiri geleneğinden faydalanmış, divan şiirinin ögelerini

taklide düşmeksizin yeni şiir anlayışlarıyla birleştirmiştir. Şiirin biçim ve ahenk unsurları açısından kusursuz olmasına önem vermiştir. Genellikle İstanbul, tarih, ölüm, tabiat, aşk, hayal, hatıra temalarını işlemiştir. Düzyazı türünde de eser veren sanatçı, şiirleriyle tanınmıştır; sanatçının bazı şiirleri bestelenmiştir. Düzyazı türünde yazdığı Aziz İstanbul ve Eğil Dağlar adlı kitaplarıyla şiir türünde yazdığı Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyle, Rubâîler ve Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş adlı kitapları tanınmış eserlerindendir.