9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 110

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 110. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tenasüp (Uygunluk): Anlamca birbiriyle ilgili kelimelerin bir arada kullanılması sanatıdır.

 Örnek

Yersin, içersin sofrasından, üç yüz senedir,

Kuvvetlisin ama kuvvet hak değil.

 “Yemek, içmek, sofra” kelimeleri anlamca birbiriyle ilgilidir.

 Metni Anlama ve Çözümleme

1. “Bütün işin gücün yaşamak olacak.” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız. 

                Hayatı yaşamak için çalışacaksın mücadele edeceksin. Önünde kolaylık da olacak zorluk da. Zorluklar çıktığında mücadeleyi elden bırakmayacaksın. Yaşama dört elle sarılacaksın. 

2. Yaşamaya Dair adlı şiirde dikilmesi istenen ağaç olarak niçin “zeytin” seçilmiştir? Açıklayınız. 

                Tarihin ilk ağacı olan zeytin ağacı ölümsüzdür ve bütün ağaçların kralıdır.Antik Yunan’da kutsal bir aileden gelmiş olmanın en önemli işaretidir zeytin ağacının altında doğmuş olmak.Tanrı RA’nın aydınlanma simgesi,tanrıça İSİS’in meyvesi,bereket ve barışı temsil eden tanrıça Athena’nın insanlığa armağanıdır zeytin.Bütün kutsal kitaplarda adı geçen 5 meyveden biridir.Aklın,zaferin,barışın,saflık ve sadeliğin sembolü,şiirlerin ise en güzel misafiridir. 

3. Şiirde ölümsüzlüğe ulaşmanın yolu olarak gösterilen nedir? Açıklayınız. 

            Bir zeytin ağacı dikmek, başkası için mücadele etmek, başkası ölmek… 

4. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. 

            Nazım Hikmet , Toplumcu Gerçekçi şiirinin edebiyatımızdaki öncüsüdür. Toplumcu Gerçekçi şiirde de üslup  hitabet havasında geçer. Karşısındaki kitleleri harekete geçirme amaçlandığı için bu tarz üslup seçilmiştir. 

5. Yaşamaya Dair adlı şiirin temasını belirleyiniz. 

            Ölümsüzlük… 

6. Yaşamaya Dair adlı şiirdeki evrensel değerleri belirleyiniz.

            Yaşamak , ölümsüzlük, ölüm, inanç… 

1. Etkinlik

a. Yaşamaya Dair adlı şiirdeki ahenk unsurlarını belirleyiniz. 

                Ölçü: Serbest Nazım

            Nazım Birimi : Bent

            Uyak Örgüsü : Yok

            Kafiye: Yok

Redif: Yok

Nazım Şekli : Yok

Asonans: a ve e sesleri

Aliterasyon: m,k, n,y gibi sesler. 

b. Yaşamaya Dair adlı şiirdeki imgeleri ve söz sanatlarını belirleyiniz.

                Ölümsüzlüğü temsil ettiği için zeytin imgesi kullanılmış.

Benzetme: Bir sincap gibi mesela

Tekrir: “Hem de “ 3 defa tekrarlanmış.

            yani sözcüğü sürekli tekrarlanmış. 

2. Etkinlik

Şiirler

 

Epik

Şiir

 

Lirik

Şiir

 

Satirik

Şiir

 

Didaktik

Şiir

 

Pastoral

Şiir

 

Kaldırımlar

 

X

 

 

 

Yayla Dumanı

 

 

 

 

X

Akıncı

X

 

 

 

 

Kızılırmak Kıyıları

 

 

X

 

 

Yaşamaya Dair

 

 

 

X

 

 

a. Yukarıdaki tabloda verilen şiirlerin konularını belirleyiniz. 

YUKARIDA TABLODA YAZILMIŞTIR. 

b. Bu belirlemelerden hareketle şiirlerin türlerini tablodaki ilgili yerlere işaretleyiniz.

YUKARIDA TABLODA YAZILMIŞTIR.