9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 155

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 155. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

1930 yılında yayımlanan Yaprak Dökümü’nde, modernleşme sürecindeki Türk toplumunda sosyal değişimle yitirilen değerlerin Ali Rıza Bey ailesinde sebep olduğu dağılma ve yıkım anlatılmaktadır.

Romanda diyalog, iç konuşma, anlatma, gösterme, özetleme anlatım tekniklerine başvurulmuş; yalın bir dil kullanılmıştır.

Roman; yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay veya durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı uzun edebî türdür. Romanda birbiriyle bağlantılı olaylar bir tema etrafında bir araya gelir. Romandaki gerçeklik kurmaca gerçekliktir. Roman, yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtır.

Romanda hikâyede olduğu gibi serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunur.

Roman türünün ilk örneği, İspanyol yazar Cervantes’in (Servantes) XVII. yüzyılın başlarında yayımlanan Don Quijote (Don Kişot) adlı eseridir. XIX. yüzyılda roman; özellikle İngiltere, Fransa ve Rusya’da önemli bir gelişme göstermiştir.

Türk edebiyatına roman Tanzimat’la girmiştir. Türün ilk örnekleri çeviri eserlerdir. Türk edebiyatında

ilk çeviri roman, Yusuf Kâmil Paşa’nın Fransız yazar Fénelon’dan (Fenelon) 1859 yılında çevirdiği Télémaque’tır (Telemak). İlk yerli roman, Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir. Türk romanı, teknik açıdan Servetifünun Dönemi’nde güçlenmiş, Halit Ziya Uşaklıgil, roman türünün Batılı anlamdaki ilk örneklerini vermiştir. Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi’nde roman türünde başarılı örnekler verilmiştir.

Romanlar konularına ve yansıttıkları edebî akımlara göre türlere ayrılır.

NOT: Romanda hikâyede olduğu gibi serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunur.

 

Konularına Göre Roman Örnekleri

Macera romanı

Monte Cristo Kontu (Alexandre Dumas)

Sosyal roman

Yaprak Dökümü (Reşat Nuri Güntekin)

Bilim kurgu romanı

Ben Robot (Isaac Asimov)

Tarihî roman

Küçük Ağa (Tarık Buğra)

Fantastik roman

Yüzüklerin Efendisi (J. R. R. Tolkien)

Psikolojik roman

Eylül (Mehmet Rauf)

Polisiye roman

Sherlock Holmes (Sir Arthur Conan Doyle)

Tezli roman

Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Egzotik roman

İzlanda Balıkçısı (Pierre Loti)