9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 176

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 176. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 9. İlhan korkusuyla depreşmediğimizi, Filatyos bilir( ) Ölüm haberini duymadıkça kendini güvende sayar( ) Korkmaz savaşçıdır( ) gayet öfkelidir( ) Huyu suyu bilinir düşmanı aldatmak güç değil( )

Kemal Tahir, Devlet Ana

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri

sırasıyla getirilmelidir?

A) (.) (.) (.) (.) (!)

B) (.) (;) (,) (.) (.)

C) (:) (.) (,) (.) (…)

D) (.) (.) (,) (.) (…)

E) (:) (.) (.) (.) (…)

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamirine örnek oluşturacak bir kelime vardır?

A) Herkes Küçük Ağa diyordu son zamanlarda.

B) Asıl bunun için istiyorum ya…

C) Bundan sonra artık ağzından kelimeler miskalle çıkacaktı.

D) İnşallah Recep’le benim dilim sürçmez de sana Hoca Efendi deyivermeyiz ikide bir.

E) İnşallah bundan böyle hepimiz yeni bir dostluk kazanmış oluruz.

11. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden değildir?

A) Kişi kadrosu geniştir.

B) Betimlemeler yüzeyseldir.

C) Farklı bakış açıları kullanılabilir.

D) Kurmaca bir gerçekliğe sahiptir.

E) Olay örgüsü bir temel çatışma etrafında şekillenir. 

12. (I) Karşısındakilerin hiçbirini sevmiyor, onların da kendisini sevmediklerini biliyordu. (II) Gene de her akşam beraberce otururlar orada bulunmayanları çekiştirirlerdi. (III) Çekiştirilen kimse pasajın kapısında görünürse eğer çekiştirme hemen onun da katılmasıyla bir başkasına yöneltilirdi. (IV) Oradakilerin hepsi iyi, hepsi değerli, hepsi dosttu. (V) Değersiz, kötü olanlar işlerine dalıp da o akşam pasaja gelmeyenlerdi.

Orhan Hançerlioğlu, Ali

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde kelime hâlinde zamir yoktur?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.