9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 23

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 23. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

 1. Edebiyatın Bilimle İlişkisi adlı metne göre edebiyatın hangi bilim dallarıyla ilişki içinde olduğunu belirtiniz.              
  Psikoloji , tarih , felsefe, coğrafya gibi sosyal bilim dallarıyla ilişki içindedir.  
 2. Metne göre edebiyatın amacını yitirmemesi neye bağlanmıştır? Açıklayınız.

  “Edebiyat, bilimle ve gerçekle bağını keserse inandırıcılığını, dolayısıyla varlık nedeni olan insanı, hayatı anlatma amacını da kaybeder.” cümlesinde her şey ifade edilmiştir.  

 1. Metne göre bilim ve dil arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

  Metne göre dil,  bilimin aktarılmasında yalnızca bir araçtır.Bu araç bilimsel yapıtın yapısında varlığını duyurmayacak, göstermeyecek biçimde saydamlaşır.  

 1. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
Ana Düşünce Edebiyatın Diğer Bilimler İlişkisi
Yardımcı Düşünceler ·         Edebiyatın hangi bilimler ilişkide olduğu ·         Edebiyatın hangi bilimlerden faydalandığı ·         Edebiyatın ne yaparsa amacını yitireceği ·         Edebiyat ve bilimin birbirinden ayrılamayacağı ·         Bilimin dil ile olan ilişkisi ·         Edebiyat ve bilimin ikincil özelliklerine sahip oluşu
 1. Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.
 • Metinde iletiler açık şekilde anlatılmış.
 • Süslü ve kapalı anlatımlardan uzak durulmuş.
 • Örnekleme , tanık gösterme gibi türler kullanılmış.
 1. Jules Verne’in (Jul Vern), Ay’a Seyahat romanını Ay’a gidilmeden önce yazmasından hareketle edebiyat ile bilim arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

              Eser yazıldıktan sonra Ay’a gidilmesi bize Jules Verne’in bu alanda yapılan bilimsel faaliyetler hakkında bilgi sahibi olduğu, detaylı şekilde araştırıp ileride olabilecek çalışmalarla ilgili kurgu yapıp roman  haline getirdiğini gösteriyor.Bu da edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisine bir kanıttır.  

 1. Edebiyatın Bilimle İlişkisi adlı metni içerdiği bilgiler ve düşünceler arasındaki tutarlılık yönünden değerlendiriniz.                

Edebiyatın Bilimle İlişkisi dalı içerdiği bilgiler açısından son derece tutarlı ve gerçekleri yansıtan bir eserdir.