9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 236

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 236. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Metinden hareketle biyografi türünün hangi özelikleri belirlenebilir?

 Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle ( hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri vs.) tanıtmaktır. Biyografi açık, sade bir dille anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır. Divan edebiyatında şairleri anlatan bu tür eserlere tezkire denirdi. Türk edebiyatında bunun ilk örneğini Ali Şir Nevai vermiştir.

                Yazar eğer kendi hayatını anlatmışsa yazıya otobiyografi denir. Çoğu zaman bunlarda sanatçı kendiyle beraber aile büyüklerinden, çevreden, aile içi durumlardan da söz eder.

                Otobiyografiler üslup yönüyle anıya benzer; ancak anı otobografi içinde bir bölüm sayılabilir. Yani otobiyografi daha uzun bir dönemi içine alır.

 2. Metinden hareketle Falih Rıfkı Atay ile ilgili neler söylenebilir?

 Yazarın doğum yeri , yılı, eğitim hayatı,edebiyat aleminden kimlerle karşılaştığı ve onlardan nasıl etkilendiği,yazmaya nasıl başladığı,sanatsal çalışmaları ve edebi eserlerinin neler olduğu hakkında bilgilere ulaşırız.

 3. Metnin dil ve anlatım özellikleri hakkında neler söylenebilir?

 Sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır.

 4. Metindeki bağlaçları bularak bunların işlevlerini belirleyiniz.

 bir kadın hoca ile zenci kalfanın: ile bağlacı

İlk ve orta tahsilini: ve bağlacı

hatıra ve sohbetlerinden: ve bağlacı

ünlü fikir adamı ve yazarı Hüseyin Cahit Yalçın’dır: ve bağlacı

Yazı hayatına da bu okulda başlayan: da bağlacı/ dahi, bile anlamında

 5. Metindeki edatları bularak bunların işlevlerini belirleyiniz.

 sohbetlerinden anlaşıldığına göre: – a göre edatı

Millî edebiyat döneminin başlamasıyla: ile edatı

Milliye gazetesinde çıkan yazılarıyla desteklemeye: ile edatı

zulmü incelemek için: için edatı  

6. Orhan Seyfi, İstanbul Çengelköyü’nde doğdu. Babası Miralay Mehmed Emin Bey, annesi Nimet Hanım’dır. İlköğrenimini, sırasiyle Çengelköy ve Havuzbaşı mekteblerinde, 1902 yılında tamamlar. Ortaöğrenimine Beylerbeği Rüştiyesi’nde başlar. Buradan 1905’te mezun olduktan sonra Mercan İdadisi’ne devam eder. 1909’da bu okulu bitirerek, yükseköğrenimi için Tıbbiye Mektebi’ne girer. Ancak, ameliyathanede, bir hastanın anestezisi yapılırken gördüğü sahneler “fena halde sinirine” dokunduğundan, okulu terk eder. Hukuk’ta okumaya karar verir ve bu okulu 1914 yılında bitirir.

Büyük Türk Klâsikleri

Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İçten ve samimi bir dil kullanılmıştır.

B) Sanatçının kendi yaşadığı olaylar anlatılmıştır.

C) Bir şairin hayatından bir bölüm anlatılmıştır.

D) Anlatım öznel bir nitelik taşımaktadır.

E) Anlatıcı birinci kişidir.

 

7. I. Bize yalnız bir saatini ayırabilirmiş.

II. Yalnız insanlar genelde paylaşımcı olmuyor.

III. Sırrımı yalnız güvendiğim kişilere söyleyebilirim.

IV. Size gelirim yalnız bana yardım edeceksin.

V. Yalnız Savaşçı filmini daha önce izlememiştim.

Bu cümlelerde geçen “ yalnız” kelimeleri tür yönünden ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) I.                       

B) II.

C) III.                    

D) IV.

E) V.

8. Çoğu( ) koyaklarda, akarsu kıyılarında kurulmuş kentlerdi bunlar( ) Sarp kayalıkların tepesine kondurulmuş olanları da vardı( ) denizden esen yelin sokaklarına tuz yığdıkları da( ) Bilge Karasu, Göçmüş Kediler Bahçesi

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (;) (,) (.) (…)

B) (,) (.) (,) (.)

C) (;) (,) (;) (…)

D) (,) (.) (,) (…)

E) (,) (.) (,) (!)