9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 242

 2. Edebî Mektup: Sanatçıların, düşünürlerin yazdıkları, sanat ve düşünce derinliği taşıyan mektuplardır. Dil ve anlatım yönünden sanatsal değer taşıyan edebî mektuplar, yazıldıkları dönemin sanat ve düşünce hayatına ışık tutar. Bu mektuplarda dönemin edebî, sanatsal ve düşünsel tartışmaları yer alır. Bu yönüyle edebî mektuplar yazıldıkları dönem için belge niteliğine de sahiptir.

3. Resmî Mektup: Kamu kurum ve kuruluşları arasında ya da bireylerle bu kurum ve kuruluşlar arasında yazılan mektuplardır.

4. İş Mektubu: Ticaret, sanayi alanlarında veya bireylerle iş yerleri arasında yazılan mektuplardır.

 

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Sabahattin Eyüboğlu’nun yazdığı mektubun dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

 

Özel mektup olduğu için samimi ve içten duygularla yazılmıştır.

 

2. Mektubun giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini belirleyiniz.

Giriş

Hitapla başlamıştır.

Gelişme

2.paragraftan son paragrafa kadar olan bölümdür.

Sonuç

Son paragraftır.

 

3. Mektubun türünü belirleyiniz.

 

Özel mektuptur.

 

4. Metindeki anlatım biçim ve tekniklerini belirleyip metnin türü ile ilişkilendiriniz.

 

Günlük konuşma dilinden örnekler görmekteyiz. Daha samimi bir dil kullanılmıştır.

 

5. Metinde geçen “telgraf, müfettiş, müsaade, üniversite, ekspoze” kelimelerinin doğru telaffuzuna

yönelik çalışmalar yapınız.

 

Cevabı size kalmış.

 

6. Sabahattin Eyüboğlu’nun babasına yazdığı mektupta anlattıklarını kendi hayatınız ve evrenizdeki

olay ve durumlarla karşılaştırınız.

 

Cevabı size kalmış.

 

7. Metnin, yazıldığı dönemin gerçekliğiyle ilişkisini belirleyiniz.

Uygundur.

Yazarın Biyografisi

Sabahattin Eyüboğlu (1908-1973): Trabzon’da doğdu. Atatürk’ün talimatıyla Avrupa’ya eğitim amacıyla gönderilecek gençler için yapılan sınavda başarı sağladı. Avrupa’daki çeşitli üniversitelerde  eğitim gördü. Yurda döndüğünde öğretim üyeliği, müfettişlik, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Çeviriler yaptı, deneme ve eleştiri türünde eserler verdi, yapıtlarıyla çeşitli ödüller kazandı. Sanatçının Mavi ve Kara adlı denemesi ile Paris Mektupları adlı kitabı tanınmış eserlerindendir.