9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 244

 Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Bu mektup, Attilâ İlhan tarafından bir başka sanatçı Cevdet Kudret’e yazılmıştır. Mektupta Attilâ İlhan, Yelken dergisini yayımlarken yaşadıkları hakkında bilgi vermektedir. Yalın bir dil ve saygılı bir tutumla yazılan mektupta yazar, sanat anlayışını ortaya koyan ifadelere yer vermiştir.

 

Özel Mektup ile Edebî Mektup Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Özel mektupla edebî mektup arasında bazı benzerlikler vardır. Örneğin, Sabahattin Eyüboğlu’nun özel mektubu gibi Attilâ İlhan’ın edebî mektubu da gönderici ile alıcı arasındaki yakınlığa göre değişen bir hitapla başlar. Her ikisinde de giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunur. Her ikisi de yazılı birer iletişim aracıdır. Her ikisinde de sağ üst köşeye tarih, sağ alt köşeye isim yazılır. Özel mektupla edebî mektup arasında benzerliklerin yanı sıra farklılıklar da vardır. Örneğin, Sabahattin Eyüboğlu’nun mektubunda olduğu gibi özel mektuplar arkadaş, dost ve akrabalar arasında yazılırken Attilâ İlhan’ın mektubunda olduğu gibi edebî mektuplar ise tanınmış sanatçılar, düşünürler vb. kişiler arasında yazılır.

Özel mektuplarda -Sabahattin Eyüboğlu’nun mektubunda olduğu gibi- kişilerin birbirlerine yönelik

samimi duygu ve düşüncelerinin, edebî mektupta ise Attilâ İlhan’ın mektubunda olduğu gibi daha

ciddi bir üslupla sanat ve düşünce konularının paylaşılması amaçlanır.

Özel mektupta Sabahattin Eyüboğlu’nun mektubunda olduğu gibi daha çok günlük konuşma dili

kullanılırken edebî mektupta Attilâ İlhan’ın mektubunda olduğu gibi sanat değeri taşıyan bir dil kullanılır.

Not

Hikâye, roman, şiir gibi türlerde mektup bir anlatım biçimi / tekniği olarak da kullanılabilir. Örneğin Oğuz Atay’ın Babama Mektup adlı hikâyesinde, Halide Edip Adıvar’ın Handan adlı romanında, Kemalletin Kamu’nun

İzmir Yollarında adlı şiirinde mektup, bir anlatım biçimi / tekniği olarak kullanılmıştır.