9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 278

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 101. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Metinlerin yazılış amaçları ile ilgili neler söylenebilir? 

Yazara ait duygu ve düşünceleri kalıcı kılmak adına .

 2. Metinlerden yola çıkarak günlük türü ile ilgili hangi özellikler belirlenebilir?

Yaşanan olayların, o olayla ilgili izlenimlerin günü gü­nüne yazıldığı yazı türüne veya bu yazıları içine alan esere günlük (günce) denir.

Suut Kemal Yetkin, günlüğü şu şekilde açıklar: “İnsa­nın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer kazanır. Ama her şey bir dosta, söylenemez ki! Onun için, hele bir insan yazarsa, içinin gizli kıvrımlarını görmesini biliyorsa, masasının başına geçip kalemi eline almadan ede­mez, işte günlük dediğimiz yazarın kendi kendisiyle al­çak sesle konuşmasından doğmuştur.”

Günlüklerde, yazının kaleme alındığı tarih ve yer belir­tilir. Olaylar üzerinden zaman geçmeden, sıcağı sıca­ğına yazıldığı için günlüklerde olayların tüm ayrıntıları yer alır.

Günlük yazan kişi, gözlemlerini, duygularını ve düşün­celerini içinden geldiği gibi, doğal bir anlatımla dile getirir. Günlüğü yazan kişi, yazdıklarının bir başkası ta­rafından okunma ihtimalini düşünmediği için yazıların­da içtendir. Bu içtenlik, yazısına da yansır. Bunun so­nucu olarak, yazarın hayatından izler taşıyan günlük­lerde yazarın kişiliği, görüşleri ve ruhsal yapısıyla ilgili bilgilere ulaşılır.

Günlükler, roman ve hikâye için ilham kaynağı olmuş, bunun sonucu olarak bazı hikâye ve romanlarda “günlük” bir anlatım biçimi olarak kullanılmıştır.

Günlüklerin anıdan ayrılan yönü, olayın üzerinden zaman geçmeden, hemen yazılmasıdır. Anı ise olayların üzerinden zaman geçtikten sonra yazılır.

 3. Metinlerden hareketle yazarın kişiliğiyle ilgili neler söylenebilir? 

 Hayatına dair bilgiler… 

4. Metinlerde geçen fiilleri bularak bunların işlevlerini belirleyiniz.

 geldik>görülen geçmiş zaman

koştum>görülen geçmiş zaman

özlemişim>öğrenilen geçmiş zaman

gidiyor>şimdiki zaman

fırlatıyor>şimdiki zaman 

 5.

20 Kasım Gecesi Saat: 20.45

Bu gece Miraç gecesi. Radyoda mevlid başladı şu anda. Bütün kalbimle dua ediyorum: Tanrım,

hocama acil şifalar bahşeyle! Başka hiçbir dileğim yok.

21 Kasım 1965 Pazar

Bugün hocama gittim (5.15 – 6.10). Düne göre daha iyi buldum. Yarın belki bacağını ameliyat edecekler. Doktorlar kendisine de söylemişler. “Yarın bacağıma bakacaklar” dedi. Onu en ziyade sıkan, sapasağlam olduğu halde, yatağa çivilenip kalmak. Akşam yemeği yedirdim. Bir dilim domates, bir parça et, birkaç salatalık yedi. Bir de Orhan’ın sıktığı bir bardak greyfurt içti o kadar. Rengi -gece iyi uyuduğundan- düne göre çok daha iyi idi. İnşaallah iyi bir ameliyat neticesinde, on beş güne kadar ayağa kalkabilir.

Fevziye Abdullah Tansel, Ay Dolanır Günler Geçer

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri günlükten hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.

a. Günlükte anlatılanlar TARİH  düşülerek kaleme alınmıştır.

b. Günlükte anlatılanlar BİRİNCİ  kişi ağzından yazılmıştır.

c. Günlükte KONUŞMA diline yakın bir dil kullanılmıştır.

ç. Günlükte SAMİMİ bir anlatım kullanılmıştır.

 6. Aşağıdakilerin hangisi günlüğün anıdan ayrılan yönlerinden biri değildir?

A) Günü gününe yazılması

B) Olayları daha ayrıntılı anlatması

C) Kesin tarih belirtmesi

D) Başkalarının hayatını merkeze alması

E) Genellikle içe dönük olması

 7. Blog ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Webloğun kısaltılmış şeklidir.

B) Web tabanlı bir yayındır.

C) Başkalarının yorumlarına yer verilmez.

D) Kişisel blog türü daha yaygındır.

E) Blog, günlüğün Genel Ağ ortamına taşınmış hâlidir.