9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 44

14. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

 

·         Sanat metinleri okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla oluşturulur. (Y)

·         Metinler, sanat metinleri (edebî metinler) ve öğretici (bilgilendirici) metinler olmak üzere ikiye ayrılır. (D)

·         İletinin özel bir tarzda düzenlenmiş hâline kanal denir. (D)

 

5. ÇIKIŞ

 

 

 

İsterseniz diğerlerini de cevaplandıralım.

·         Sanat metinleri edebî bir heyecan uyandırmak, estetik zevk ve anlayış kazandırmak amacıyla yazılır. (D)

·         “Artık eskisi kadar iyi işitmiyorum. Ne diyorsun?” cümlesinde dil heyecana bağlı işlevde kullanılmıştır (Y)

·         Güzel sanatlar, işitsel (fonetik) ve görsel (plastik) sanatlar olmak üzere iki gruba ayrılır. (Y)

·         Bilimde öznellik, sanatta ise nesnellik söz konusudur. (Y)