9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 44

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 44. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

14. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

 ·         Sanat metinleri okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla oluşturulur. (Y)

·         Metinler, sanat metinleri (edebî metinler) ve öğretici (bilgilendirici) metinler olmak üzere ikiye ayrılır. (D)

·         İletinin özel bir tarzda düzenlenmiş hâline kanal denir. (D)

 5. ÇIKIŞ 

İsterseniz diğerlerini de cevaplandıralım.

·         Sanat metinleri edebî bir heyecan uyandırmak, estetik zevk ve anlayış kazandırmak amacıyla yazılır. (D)

·         “Artık eskisi kadar iyi işitmiyorum. Ne diyorsun?” cümlesinde dil heyecana bağlı işlevde kullanılmıştır (Y)

·         Güzel sanatlar, işitsel (fonetik) ve görsel (plastik) sanatlar olmak üzere iki gruba ayrılır. (Y)

·         Bilimde öznellik, sanatta ise nesnellik söz konusudur. (Y)