9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 93

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 93. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2. Etkinlik

Burcu burcu yayla kokar, ellerin

Türkü türkü, mâni mâni dillerin

Dilâver Cebeci

-lerin redif

-l sesi yarım kafiyedir.

sahici mi elinden tuttuğum o kartal kanadı

sen tuttun acıdan benim ellerim kanadı

Turgut Uyar

redif yok

kanadı zengin uyak

Hâtırası bile yabancı gelir.

Hayata beraber başladığımız

Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;

Cahit Sıtkı Tarancı

redik yok

-ir  tam uyaktır

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!

Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kaafilelerle…

Yahya Kemal Beyatlı

redif yok.

-lerle zengin uyak

 

a. Yukarıdaki şiirlerin kafiyelerini bulunuz. 

            Yukarıdaki tabloda verilmiştir. 

b. Şiirlerde kulanılan kafiyelerin türlerini kutucuklara yazınız.

                Yukarıdaki tabloda verilmiştir.

3. Etkinlik

Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim;

Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!

Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim;

Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları.

 

a. Yukarıdaki dizelerde ölçüyü ve durakları bulunuz. 

            Hece ölçüsüyle yazılmış olup 7+7=14 lü hecedir. 

b. Ölçü ve durağın şiire katkısını ifade ediniz.

                Ölçü ve durak da aynı asonans ve aliterasyon şiire ahenk veren şiirin müzikalitesini ortaya koyan en önemli parçalardan biridir.

4. Etkinlik

Ne arzum, ne emelim,

Yaralanmış bir elim,

Ben gurbette değilim,

Gurbet benim içimde!

Kemalettin Kamu

 

a. Yukarıdaki dizelerdeki “el” sözcüğünü iki ayrı anlama (organ adı, yabancı) gelebilecek şekilde ayrı ayrı okuyunuz. 

b. Okuyuşunuzdan hareketle doğru telaffuzun şiirin anlamına sağladığı katkıyı değerlendiriniz.

                Türkçede bazı sözcüklerin birden fazla anlama gelebilecek yan anlam , mecaz anlam ya da terim anlam şeklinde olabilir. Ya da bazı sözcükler sesteş olabilir. Bu durumda şairin bize düşündürmek istediği kavramı bulup şiirni ona göre değerlendirmeliyiz.