Abdülhak Şinasi Hisar Hayatı ve Eserleri

Abdülhak Şinasi Hisar Hayatı ve Eserleri

*Yazmaya milli edebiyat döneminde başlamıştır.

*Romanlarında Rumelihisarı, Büyükada, Çamlıca üçgeninde varlıklı, gününü gün eden, sorunsuz insanların yaşamını işler.

*Kahramanlarının hepsi dengesiz, gariplikleri olan, içine kapanık, başarısız ve hayalleriyle avunan kişilerdir.

*Geçmişi özellikle çocukluk anılarını yazan sanatçı aristokrat bir ailedir.

*Boğaziçi yalılarında geçen hayatı, Osmanlı soylu ailelerinin değer yargılarını işler.

*Geçmiş zamanı işleyişi ona özel bir üslup kazandırdı.

*Eserlerinde şiirsel bir dil ve özgün bir teknik kullandı.

Romanları:  Fehim Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz, Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği, 

Anı-Deneme: Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Geçmiş Zaman Köşkleri 

İnceleme: İstanbul ve Pierre Loti, Yahya Kemal’e Veda, Ahmet Haşim’in Şiiri ve Hayatı 

Antoloji: Aşk İmiş Her Ne Var Alemde, Geçmiş Zaman Fıkraları