Ahmedi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Ahmedi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Asıl ismi Abuzer İbrahim’dir.

14. yüzyılın en büyük divan şairidir.

Devrinin en çok eser veren sanatçısıdır.

İlk başarılı divan sanatçısı kabul edilir.

Eserleri dini konular veya temalar içermez.

Söz sanatlarını ve halk dilini iyi kullanmıştır.

Genellikle yüksek zümreye (padişahlara) hitap etmiştir.

Fars şiir formunu Türkçeye uygulamaya çalışmıştır, fakat Farsça mecazlar Türkçe’ye tam olarak aktarılamadığı için şiirlerinde düzenli ve güçlü mısra yapıları bulunmamaktadır.

Eserleri

Divan

Destan-ı Tevarih (manzum tarih)

İskendername

Tarihlerden, efsanelerden derlenmiş bilgilerle Büyük İskender’in hayatını anlatan bir mesnevidir. Bilgilerin çeşitliği ve zenginliği yönünden dönemin ansiklopedisi sayabiliriz.

Cemşit ile Hurşit

Çin hükümdarının oğlu Cemşit ile Rum Kayseri’nin kızı Hurşit’in askı anlatılır.