Aşık Paşa Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Aşık Paşa Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Kırşehir’de doğdu.

Eserlerini katıksız öz Türkçe ile yazmıştır.

Döneminde moda olan Arapça ve Farsçaya karşı Türk dilinin güçlü bir sa­vunucusu olmuştur.

Türklük bilincine varmış, Türkçe şiirlerinde Türk’ün Tanrı ve yurt sevgisini, barışçı dünya görüşünü,dostluk ve kardeşliği, tasavvufî bir anlatımla dile getirmiştir.

Aruz ve hece ölçüsünü kullanmıştır. Şiirleri, gazelleri, ilâhileri vardır.

Garipnâme’de devrin aydınlarının, Türk diline gereken öne­mi vermemelerinden dolayı sitem dolu sözler sarfederler.

Eserleri

Garipnâme. Fakrname, Vasf-ı Hal, Hikâye ve Kimya Risalesi