Anlatım Bozukluğu – 11 (Online-Test Çöz)

Anlatım Bozukluğu - 11

Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?(ÖSS 1999-İPTAL EDİLEN)

A
Gerek özgün çalışmaları, gerekse yetkin çeviri ve derlemeleriyle, bu alandaki araştırmalara ışık tutmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tek  başına  gerçekleştirebileceği birçok tasarıya gençleri de katarak bilgisini onlarla paylaşmak isterdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Onun düşünceleri, bilimle ilgilenen, yapıtlarını okuyan, anlayan ya da anlamaya çalışanlar aracılığıyla yaşıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gençlerin deneyimsizlikten, bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorularını yanıtlayarak yönlendirirdi.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Olağanüstü kişiliği ve sıradışı dostluğuyla, tanıdık tanımadık herkesi bir sevgi çemberinin içine alırdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

"etkin ve etken" sözcüklerinin aşağıdaki kullanımlarından hangisi yanlıştır?(ÜSS 1978)

A
Türkiye'de etkin bir yanardağ yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Orman, yağmur için önemli bir etkendir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şişmanlığın   etkenlerinden   biri   de   yanlış beslenmedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu öğretim yılında en etkin eğitim ilkokullarımızda yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yoksulluğun etken olduğu toplumlarda suç oranı yüksektir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 2002)

A
Kurumda çalışanların başarısının, bu koşullara bağlı olduğu düşünülüyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Düzenlenen toplantı ve törenlerde bütün öğrenciler görev alıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu konuda yapılan açıklamaların anlaşılmayacak bir yanı bulunmuyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanayide gelişmiş ülkelerde, bu tür sorunlar hızla çözülüyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Teknoloji ne kadar artarsa da el emeğinin önemi azalmıyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4
"İyi bir cümlede gereksiz sözcük bulunmaz. Bunu şöyle anlayabiliriz: Bir sözcüğü attığımızda cümlenin anlam ve anlatımında bir daralma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa gereksizdir."
Bu ölçüte göre, aşağıdakilerden hangisi iyi bir cümle değildir?(ÖSS 1981)
A
Yağmur, sabaha değin aralıksız yağdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bütün gün tarlada hiç ara vermeden çalıştık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Doğadaki canlılar üzerinde sayısız inceleme yapıldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ormanların iklim üzerindeki etkisi anlatıldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5
Dişçiye hiç ya da çok seyrek gidiyorlar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl gide­rilebilir? (ÖSS 2008)
A
"çok" sözcüğü atılarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"seyrek" yerine "az" sözcüğü getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"gidiyorlar" yerine "gitmezler" sözcüğü getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"hiç" yerine "ya hiç gitmiyorlar" sözü getirilerek
İpucu:
TEBRİKLER!
E
"dişçiye"den sonra "ya" sözcüğü getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün gereksiz yere kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

(ÖYS 1994)

 

A
Hiç olmazsa bir acı kahvemizi için.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hiç olmazsa hafta sonlarında eve geliyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hiç olmazsa bari yağmurun dinmesini bekleyin.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Hiç olmazsa ara sıra telefonla arayın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hiç olmazsa senin gibi güçlük çıkarmıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

İçinde bulunduğumuz helikopter, ölüm tehlikesi atlattı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakile­rin hangisinden kaynaklanmaktadır?

(ÖYS 1998)

A
Öznenin birden fazla sözcükten oluşmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yüklemin di'li geçmiş zamanlı olmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gereksiz yere ad tamlaması kullanılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yüklemin 3. tekil kişili olmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öznenin canlı bir varlık gibi düşünülmesinden
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖYS 1991)

 

A
İşiyle özel yaşamını birbirine karıştırmadı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Düşündüklerini yazıya dökmekten çekinmediler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir süre sonra resim çalışmalarına ara verdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çok az veya hiç çalışmadan sınavlara girdiler.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Burada, en çok ondan yakınlık gördük.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

"Yazar, bu özü, birtakım ilkelerden, hazır for­müllerden yola çıkarak değil, somut gerçeklerden, yaşanmış deneyimlerden yola çıkarak yeniden buluyor."

Bu cümlede geçen kelimelerden hangileri atıldığında cümlenin anlamında hiçbir daral­ma olmaz?

(ÖSS 1983)

A
bu - yeniden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
ilkelerden - somut
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
birtakım - değil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
yazar - gerçeklerden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
hazır-yaşanmış
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

(I) Ankara'da bahar, kırkikindi yağmurlarıyla başlar, (II) Öğleden sonra birdenbire gökyüzü kararır, şimşekler çakar, yağmur boşanır birden. (III) Sonra gökyüzü aydınlanır; ağaçlar daha yeşil, sokaklar daha temiz görünür, (IV) Havada taze bir esinti ve ıslak toprak kokusu kaplar ortalığı. (V) Çiçeğe duran tomurcuklar patlar, tepeden tırnağa baharı yaşamaya başlar ağaçlar.

Bu    parçadaki    numaralanmış    cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 1991)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 2006)

 

A
Beğendiğimiz o evi satın aldık; ancak oraya önümüzdeki yıl taşınabileceğiz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazıda onun resimlerinden pek söz edilmiyor; oysa o, çok yetenekli bir sanatçı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu karara varmadan önce, onların da görüş ve önerilerini dikkate alman gerekirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İşe geç geleceğini hiç olmazsa bana haber verseydin bari.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
0 anda, dertleşebileceği bir dosta ihtiyacı vardı; ama yanında kimse yoktu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Doktoruna göre babamın, bir ay dinlenip istirahat etmesi gerekiyormuş.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

(ÖYS 1986)

A
"dinlenip" yerine "dinlenerek" getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"dinlenip" kelimesi çıkarılarak
İpucu:
TEBRİKLER!
C
"istirahat etmesi" yerine "istirahati" getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"gerekiyormuş" yerine "zorunluymuş" getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"doktoruna" yerine "doktora" getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Batı ve güney bölgeleri yağmurlu geçerken, öte yandan doğu ve kuzey bölgeleri soğuk olacak.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapıl­malıdır?

(ÖSS 1989)

A
"yağmurlu geçerken" yerine "ile" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"geçerken" yerine "geçip" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"Öte yandan" sözü atılmalı
İpucu:
TEBRİKLER!
D
"doğu ve kuzey" yerine "doğu ile kuzey" sözü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"kuzey bölgeleri" yerine "kuzey bölgesi" sözü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılması an­latım bozukluğuna yol açmıştır?

(ÖYS 1990)

 

A
Sabah akşam yapılan bu yürüyüşlerin insanı dinlendirdiğine inanıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Her gün, öğle ve akşam aynı yemeği yemenin insanı bıktırdığını kimse inkar edemez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Onu, yaz kış, her sabah durakta otobüs beklerken gördüm.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Onun ikide bir  yerli yersiz bu konuyu açmasından rahatsız oluyoruz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Doktor ona, iki günde bir günaşırı, bir aspirin almasını söylemiş.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?

(ÖSS 1983)

A
Ortaklar arasındaki mevcut ikiliği giderdik.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Parkın içindeki kurumuş ağaçları kestik.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yokuşun dibindeki ahşap eve taşındık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Babamla birlikte evdeki eski eşyaları dışarı taşıdık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gölün kıyısındaki yaşlı çınar ağaçlarının altına koştuk.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Yanlış Anlamda Sözcük Kullanımı Örnek Cümleler ve Çözümleri

Anlatım Bozukluğu konularından olan Yanlış Anlamda Sözcük Kullanımı  ile ilgili örnek cümleler ve cümlelerin doğru …