Anlatım Bozukluğu – 16 (Online-Test Çöz)

Anlatım Bozukluğu 

Anlatım Bozukluğu - 16

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki    cümlelerin    hangisinde    "aşağı yukarı" sözü gereksizdir?

(ÖSS 1996)

A
Bu işyerinde aşağı yukarı üç dört yıldan beri çalışıyorum.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Aşağı yukarı beş yıl önce yine böyle şiddetli bir kış yaşamıştık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Buralarda ekinler, aşağı yukarı biçilecek duruma geldi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şubat ayı sonunda bu ağaçların aşağı yukarı hepsi çiçek açar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
O gün sınıfın aşağı yukarı yarısı tören alanında toplanmıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım yönün­den yanlıştır?

(ÖSS 1983)

A
Geçen ay yayımlanan aylık dergilerin birinde okudum, gördüm.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu konuda söylenenlere inanıyor, her yerde öne sürüyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu koşullar içinde pek çok sanatçı olduğunu duyuyorum, görüyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yayınevinin çıkardığı bütün romanları alıyorum, okuyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Erken yatıp erken kalkmanın yararına inanırdı, herkesi de inandırırdı.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Bu sorunun çözümünde yapabileceğim rol çok önemli.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakile­rin hangisinden kaynaklanmaktadır?

(ÖYS 1998)

A
Yüklemin geniş zamanlı olmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gereksiz yere işaret sıfatı kullanılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İsim cümlesi olmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yanlış sözcük kullanılmasından
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Gereksiz yere belirteç kullanılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

(I) Yazılarınızda, dilimize önem verilmeyişinden yakınıyorsunuz. (II) Dilimize gereken ilgi ve önemi vermek zorundayız, diyorsunuz. (III) Bu konuda sizi içtenlikle destekliyorum. (IV) Ne var ki, dile gösterilmesi gereken özeni siz de göstermiyorsunuz. (V) Birçok sözcüğü yerinde kullan­madığınızı üzülerek görüyorum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 1993)

A
II
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, gereksiz kullanılmıştır?

(ÖSS 1993)

A
Ürünlerimiz ilk defa olarak o yıl dünya pazarlarına çıktı.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Şehrin kuzeyindeki gölün çevresinde büyük çam ağaçları vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Akşamları müzik dinleyerek ya da kitap okuyarak vakit geçirirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Burada kışın en büyük sorunumuz hava kirliliği oluyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Turizmin yararları konusunda bir toplantı düzenlenecek.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Hayvan derilerinin değeri, genellikle, sırt bö­lümünün öteki parçalara oranı ile ölçülür." cümlesinde bir belirsizlik vardır.

Aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi bu belir­sizliği ortadan kaldırır?

(ÖSS 1981)

A
Özlü deri, derinin sırt bölümüne ilişkin bir terimdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Derinin sırt bölümünün büyük olması aranılan bir özelliktir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kesimi köylerde yapılan hayvanların derileri, et kurumlarında kesilenlere göre daha az değer¬lidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kimi derilerin değeri, hayvanın yaşadığı bölgeye bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Krupon denilen sırt derisi, boğa alım satımında önem taşır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Oraya  gidersen,   Etnografya  ya  da  Kurtuluş Savaşı müzelerini   gezmelisin.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki­lerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

(ÖSS 1999)

A
Yanlış bağlaç kullanılmasından
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Koşul cümlesi olmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nesnenin yanlış yerde bulunmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yüklemin gereklilik kipinde olmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ad tamlamasının gereksiz kullanılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Simurg, bir İran efsanesinde gerçeğin peşine düşen kuşların öyküsü anlatılır. (II) Kaf Dağının ardında yaşayan masal kuşu Simurg'dur aradık­ları. (III) Binlerce kuşun katıldığı, yıllar süren bir arayışın sonunda yalnızca otuz kuş ulaşabilir Kaf Dağının ardına. (IV) Gel gör ki Simurg diye bir kuş yoktur orada. (V) Masala göre asıl gerçek, onu arayanların kendisidir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖYS 1994)

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖYS 1995)

A
Bu yöre, tarihi değerler ve doğal güzellikler açısından yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tarihi eserlerin bir bölümü, zamanında iyi korunmadığı için özelliklerini yitirmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dünyada, tamamı mermerden yapılmış olan ilk anıtsal tapınak Ege'nin Efes kentinde olduğu biliniyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Buranın bütünüyle bir yeraltı kenti olduğu, ancak kentin bir bölümünün ortaya çıkarıldığı söyleniyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Peribacalarının oluşmasında, toprağın yumuşaklığının yanı sıra rüzgarın da rolü vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kul­lanılmamış bir sözcük anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

(ÖYS 1993)

A
Başarı sözcüğünün anlamı kişiden kişiye değişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Her insan, yaptığı işin beğenilmesinden hoşlanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sürekli ve düzenli bir çalışma kişiyi başarıya ulaştırır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Önemsenmeyen, gereksiz hatalar başarıyı engeller.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Önemsiz gibi görünen ayrıntıların da bir işlevi vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 2003)

A
Ürettiklerinin çoğunu komşu ülkelere satıyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu toprakların büyük bir bölümü ormanlarla kaplı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ülkenin kuzeyinde elde edilen ürünlerin yarıdan fazlasını elma oluşturuyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ekonomileri daha çok, yetiştirdikleri hayvancılığa dayalı.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Dünyada en çok yağış alan bölge burası.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

"Onun için zevkine ve keyfine düşkün ne kadar memurlar varsa, hep burasını ister, buraya yer­leşirdi."

Bu cümlenin anlatımındaki bozukluk, nasıl giderilebilir? (ÖYS 1984)

A
"ister" ve "yerleşirdi" yüklemleri çoğullaştırılarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"zevk" ve "keyif" kelimeleri çoğullaştırılarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"memurlar" dan çoğul eki atılarak
İpucu:
TEBRİKLER!
D
"hep" kelimesi, "hepsi" biçimine getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"ne kadar" dan sonra, "çok" getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 2003)

A
Çevremizdeki kişilerle kuracağımız ilişkilerde özenli olmalıyız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sorunların, bütün yönleriyle ele alınması iyi olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu alanda başarıya ulaşanların sayısı oldukça azdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Araştırmalar, eldeki bilgilerin doğru olmadığını kanıtlıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu konudaki iftiralar tamamen uydurmadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 14

Çok çalıştığımız için basarı grafiğimiz ister iste­mez yükseliyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

(ÖSS 2004)

A
Yüklemin şimdiki zamanlı olmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yanlış ilgeç kullanılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ad tamlamasının yanlış kurulmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gereksiz zarf tümleci kullanılmasından
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yüklemin üçüncü tekil kişili olmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisinde "Bizde bu soruna henüz hala bir çözüm yolu bulunamadı." cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖYS 1989)

A
Bu durum, hem sanayi hem de tarım alanında gelişmiş ülkelerde görülebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu çalışma koşullarına ancak sadece üç hafta dayanabildi.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bütün bunlar bizi, birey ve toplum olarak olumsuz yönden etkilemektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir insan, geleneklerine ne kadar bağlıysa yeniliklere o kadar zor ayak uydurur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Başarısızlığının, burada sayılamayacak kadar çok ve değişik nedenleri vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.