Anlatım Bozukluğu – 9

ANLATIM BOZUKLUĞU – 9

1. Afrikalı insanlar Türkiye’ye geldiklerinde ömürlerinde ve yaşamlarında böyle bir güzelliği hiç görmediklerini söylediler.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A)          “Afrikalı insanlar” Afrikalılar şeklinde değiştirilerek

B)          “hiç” sözcüğü cümleden atılarak

C)          “ve yaşamlarında” sözü cümleden atılarak

D)          Yüklemdeki çokluk eki atılarak

E)           “görmedikleri” yerine şahit olmadıkları getirilerek

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A)      Günlük gazetelerin çoğuna ilan verdik.

B)       Öğretmen sadece ders vermekle yetinmeyen kişidir.

C)       Güzel ve etkili konuşması herkes tarafından alkışla karşılandı.

D)      Yarın öğlen kesinlikle yazılı yapacakmış gibi.

E)       Yeni sistem tamamen öğrenciden yana.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)      Değişik ve farklı fikirleri olan öğrencilerimi çok severim.

B)       Bilgiyi almak de vermek de çok önemlidir.

C)       Ben hiçbir zaman yaratıcı bir yazar olamadım.

D)      Her fırsatta beni eleştirirdi.

E)       Kalıplaşmış düşünceleri artık bırakma zamanım gelmişti.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük cümleden çıkarılırsa anlam belirsizliği meydana gelir?

A)           Onun dostlarıyla geçirdiği bu günü asla unutmayacağını söyledi.

B)           Benim arabamın garantisi daha bitmedi.

C)           Onun sendiği kızı ben de sevmek zorunda mıyım?

D)           Onun cüzdanını bulana ne isterse vereceğini söyledi.

E)            Senin gönlün beni benden aldı, bilir misin?

 

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)        Seçimler yaklaştığı dolayısıyla bu geziyi düzenliyorum.

B)         Çok çalışkan, efendi bir öğrencisin.

C)         Kara bulutlar yavaş yavaş gökyüzünü kaplıyordu.

D)        Kişinin aradığı her şeyi kitapta bulması olanaksızdır.

E)         Bana böyle saçma sapan cevaplar vermesi hiç garibime gitmedi.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)      Şirketin belirlediği kurallara hepimizin uyması gerekiyormuş.

B)       Odamın minicik, küçücük penceresinden dünyayı görürdüm.

C)       Kendisi için iyi olanı, başkaları için de istemelidir insan.

D)      Üç beş günlük tatil zaten diyerek yattı da yattı.

E)       Coğrafyacıların en büyük hobisi fotoğraf çekmektir.

 

7.İçinde gereksiz sözcük bulunmayan cümleye “duru cümle” denir.

Aşağıdakilerden hangisi “duru” bir cümle değildir?

A)      Onunla en son bayramda karşılıklı tartışmıştık.

B)       Köşe yazarlarının hepsi aynı şeylerden bahsediyor.

C)       Bebek, anlattığım masalı hiç ses çıkarmadan dinliyordu.

D)      Arkadaşım seninleyim deyince güvenim geldi.

E)       Kulaklarındaki iltihabı aldırmadan duyamaz.

 

8. Kişi zamirinin kullanılmaması bazı cümlelerde anlam belirsizliğine yol açabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir durum söz konusudur?

A)      İki şarkı arasındaki en önemli fark müziği, dedi.

B)       Evini boyadığımız gün çocuğum olmuştu.

C)       Her kafadan bir ses çıkınca ortalık yine karıştı.

D)      Sözcülükleri günlük anlamlarından uzaklaştıramadığım için gerçek bir şair değilim.

E)       Eserde dönemler arasındaki benzerliklere yer verilmiş.

 

9. Bir deyimin sözcükleri değiştirilip yerine başka sözcükler konulursa anlatım bozukluğu yapılmış olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek vardır?

A) Ne yaparlarsa yapsınlar ağzımı açmayacaktım.

B) Belediye ekipleri hayvanseverlere gazel okuyorlar.

C) Bunca yıldır müdür; ama bir dikili fidanı bile yok.

D) Kızın kuyruk sallamadığı erkek kalmadı neredeyse.

E) Sözde gizli kalacak işin kokusu çıktı.

 

10. Fabrikamıza tamir ve onarım işlerinden anlayan elemanlar alınacak.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çatı uyuşmazlığından

B) Yanlış yerde sözcük kullanma

C)Yanlış anlamda sözcük kullanma

D)Tamlama yanlışı

E) Gereksiz sözcük kullanma

 

11. Bu kitaba harcadığım masraf milyarları buldu

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ekeylem eksikliği

B) Deyimin yanlış kullanılması

C)Yanlış anlamda sözcük kullanma

D)Hal ekinin gereksiz kullanılması

E) Yüklem eksikliği

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)      Bu okulda senin gibi hiçbir şeyden korkmayan gözü kara bir kişi yok.

B)       İşe, otobüse binmeden gitmem imkânsızdı.

C)       Kalplerimizin ısıttığı bu bahçede kimler el ele yürümemişti ki…

D)      Sanatçıların en önemli görevlerinden biri de toplumu yönlendirmektir.

E)       Ordu milletimizin bir bütün olması gerektiğini, söyledi.

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

cevaplar

1   C 4   D 7   A 10   E
2   D 5   A 8   B 11   c
3   a 6   B 9   C 12   a