Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 17 (Test Çöz-Online)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili hazırlanmış online testi çözmeye aşağıdan başlayabilirsiniz.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - 17

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Peyami Safa'nın Fatih-Harbiye romanı 1931 yılında yayımlanır ve yıllardır süren bir kan da­vasını konu alır. (II) Fatih semtinde oturan, ge­leneklerine bağlı Faiz Bey'in kızı Neriman, Batı hayranıdır. (III) Fatih'teki sessiz Müslüman ha­yatını beğenmez ve Fatih-Harbiye tramvayıyla gidip geldiği Beyoğlu'ndaki aldatıcı hayata im­renir. (IV) Buralarda Macit adında züppe bir gençle görüşen Neriman hızla değişmekte, bu durum babası Faiz Bey'i üzmektedir. (V) Neri­man'ın durumu, yıllardır sevdiği genç olan Şi­nasi'yi de kahretmektedir.

Bu   parçada   numaralanmış   cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

İslam dinini kaynak alan şiirleri, manzum hika­yeleri ve bağımsızlığımızın sembolü "........” ile tanı­nır. 1873-1936 yılları arasında yaşayan ".......”, şi­irlerinde toplumun bütün yönlerini gerçekçi bir gözlem ve sağlam bir kompozisyonla yansıtma­yı başarmıştır. "Türk halkını aruz vezniyle ko­nuşturan adam" denen şair, aruzu XIX. yüzyıl­da Türkçeye en güzel uyarlayanlardan sayılır. Şiirleri yedi bölümden oluşan "........” adlı eserde toplanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Büyük Doğu Marşı - Necip Fazıl Kısakürek -Çile
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İstiklal Marşı - Mehmet Akif Ersoy - Safahat
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Süleymaniye'de Bayram Sabahı - Yahya Kemal Beyatlı - Kendi Gökkubbemiz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fetih Marşı - Arif Nihat Asya - Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda - Cahit Külebi -Türk Mavisi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

1922'de yazılan roman için Cevdet Kudret "Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerinde ya­zılan romanların ilki ve hala da en güzeli." diyor Romanda İzmir'in işgalinde yakınları öldürülen Ayşe'nin İstanbul'a gelişi, İstanbul'dan Peyami ve Binbaşı Ihsan'la Kuva-yı Milliye'ye katılışlar anlatılır. Devam eden savaş sırasında Peyami ile İhsan, hemşire Ayşe'yi sever. Bu arada ya­kınlarını savaşta yitiren köylü kızı Kezban'da İhsan'a aşık olur.

Bu paragrafta sözü edilen roman ve roman yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğil Dağlar - Yahya Kemal Beyatlı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Küçük Ağa - Tarık Buğra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yorgun Savaşçı - Kemal Tahir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı'nın eserlerinden değildir?

A
Kendi Gökkubbemiz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eski Şiirin Rüzgarıyla
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Aziz İstanbul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eğil Dağlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Han Duvarları
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Yazarlığa "Tanin" gazetesinde başladı. Fıkra makale, anı, gezi türündeki yazılarıyla tanındı Edebiyatımızda özellikle kaleme aldığı gezi tü­ründeki eserleriyle nesir dilinin genişlemesine katkıda bulundu. Atatürk'ün yakın çevresinde bulundu, Atatürk'le ilgili anılarıyla şöhreti arttı. Zeytindağı, Ateş ve Güneş, Çankaya eserlerin­den bazılarıdır.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memduh Şevket            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Falih Fıfkı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Nurullah Ataç                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Refik Halit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Reşat Nuri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

 I.    Sabri Esat Siyavuşgil

II.    Vasfi Mahir Kocatürk

III.   Halit Fahri Ozansoy

IV.   Mehmet Emin Yurdakul

V.    Oktay Rıfat Horozcu

Yukarıda adları verilen sanatçılarımızın han­gi ikisi aynı edebi topluluğa bağlıdır?

A
I. ve II.                
İpucu:
TEBRİKLER!
B
I. ve V.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve V.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi yazarlarından Peyami Safa'ya ait değildir?

A
Fatih - Harbiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yalnızız
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kendi Gök Kubbemiz
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Matmazel Noralya'nın Koltuğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

I.    Sabri Esat Siyavuşgil

II.    Ziya Osman Saba

III.   Cevdet Kudret Solok

Yukarıda adları verilen sanatçılarımız aşağı­daki edebi topluluklardan hangisine bağlıdır?

A
Garipçiler  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yedi Meşaleciler
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Milli Edebiyat                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Beş Hececiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II. Yeni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

I.    Oktay Rıfat

II.   Melih Cevdet

Yukarıda adları verilen sanatçılar aşağıdaki edebi topluluklardan hangisine bağlıdır?

A
Garipçiler
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Servet-i Fünun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. Yeni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Beş Hececiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yedi Meşaleciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Cumhuriyet devri yazarlarından olan Nurullah Ataç, (I) roman,  (II) eleştiri  (III) ve denemeleriyle tanındı. Öz Türkçenin savunucusu olan yazar, devrik cümlenin öncüsüdür.  (IV) Yunan Latin, Fransız ve Rus (V)  yazarlarından kırktan fazla çevirisi vardır.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.