Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 18 (Test Çöz-Online)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili hazırlanmış online testi çözmeye aşağıdan başlayabilirsiniz.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - 18

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döne­mi Türk edebiyatının bir özelliği değildir?

A
Hece ölçüsünü, yerli bir şiir ölçüsü olarak kullandılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halkın dertlerini, problemlerini ve Anadolu'nun güzelliklerini işlediler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anadolu'da yaşayan efsane, masal ve mitolojiden yararlandılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halk arasında yaşayan her tür kültür unsurunu sanat eserlerinde işlediler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
1940'a kadar olan dönem içinde, (Ahmet Haşim, Yahya Kemal gibi) bazı şairlerin aruz vezni ile ağır bir dilde şiirler yazdığını görüyoruz.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

"Server Bedii" takma adını kullandı. Bu isimle kaleme aldığı "Cingöz Recai" isimli polisiye dizi romanları büyük ilgi gördü. Sanat, edebiyat, fel­sefe, psikoloji, sosyoloji gibi değişik alanlarda yazdığı yazılarla çok yönlü bir yazar oldu. 43 yıl hiç durmadan yazdı. 1930'da basılan ve genç bir hastanın psikolojisini yansıtan otobiyografik romanı "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu"nun ilk baskısını Nazım Hikmet'e ithaf etmişti. 1949'da yayımlanan son eserlerinden "Matmazel Norali­ya'nın Koltuğu"nda da tıp öğrenimi yaparken bunalıma girerek felsefeye yönelen ve sonuçta mistik dünya görüşünde karar kılan bir gencin öyküsünü anlattı.

Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Peyami Safa                        
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Necip Fazıl
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nurullah Ataç                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kemal Tahir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Orhan Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler için söylenemez?

A
Hecenin beş şairi adıyla da anılan bu sanatçılar milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece veznini kullanmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Beş hececiler şiire I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde başlamışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Beş Hececiler şiirlerinde sürekli hece ölçüsünü kullanmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar ve yiğitlikler gibi temaları işlemişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aruz vezniyle, eski nazım biçimiyle yeni konula­rı işleyen ".......” yeni şiirin en önemli sanatçıların­dandır. Ayrıca edebiyatımızda parnasizm akı­mının temsilcisidir. Şiirde şekil mükemmelliği­ne, kafiyeye önem vermiş, aruzu Türk aruzu haline getirip Türkçeye başarıyla uygulamıştır. ".....”" şiiri dışındaki bütün şiirinde aruz veznini kullanmıştır. Eğil Dağlar, Aziz İstanbul şairin nesir türündeki eserleridir.

 Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sıra­sıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Ahmet Haşim, Piyale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tevfik Fikret, Rübab-ı Şikeste
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Hamdi, Bursa'da Zaman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yahya Kemal, Ok
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Mehmet Emin, Ey Türk Uyan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

(I) İlk şiirini Fecr-i Ati edebiyatının etkisinde yazdı, (II) Şiire aruz vezniyle başlamıştır. (III) Hece ile yazdığı ilk şiirinde aşk duygularına yer vermiştir. (IV) Kurtuluş Savaşı yıllarında milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işleyen heyecan yüklü epik şiirler yazmıştır. (V) Miras ve Güneşin Ölümü adlı şiir kitabı vardır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde Enis Behiç Koryürek hakkında yanlış bilgi verilmiştir?

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler­den biri değildir?

A
Sabri Esat Siyavuşgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ziya Osman Saba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşar Nabi Nayır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Vasfi Mahir Kocatürk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yahya Kemal Beyatlı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

(I) Milli Edebiyat döneminde dilde sadeleşme için ekilen tohumlar Cumhuriyet döneminde ürünlerini vermiş, konuşma diliyle yazı dili ara­sında sağlıklı yakınlaşma olmuştur. (II) Cumhu­riyet'le ülkenin her kesiminden yazarlar çıkmış; hikaye, roman, tiyatro ve deneme türünde önemli gelişmeler sağlanmıştır. (III) Şiirde aruz önemini yitirmiştir. (IV) Şiirlerin bir kısmı hece vezniyle bir kısmı ise serbest ölçüyle yazılmış­tır. (V) Yedi Meşaleciler, Garipçiler, Fecriati gibi topluluklar kurulmuştur.

Bu parçada Cumhuriyet dönemiyle ilgili bil­gi verilirken numaralanmış cümlelerin han­gisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Kemal Tahir'in "Huzur" adlı psikolojik romanı dört bölümden oluşur ve her bölüm romanın dört kahramanından birinin adını taşır: İhsan, Nuran, Suat, Mümtaz.

Bu cümledeki bilgi yanlışlığı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

A
Roman dört değil, tek bölümden oluşur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Huzur Kemal Tahir'in değil, Ahmet Hamdi Tanpınar'ındır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Roman kahramanları arasında İhsan yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Huzur bir tiyatro eseridir, roman değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"Huzur" psikolojik değil, töre romanı özelliği taşır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi  Faruk Nafiz için söylenemez?

A
Şiire I. Dünya Savaşı'nda heceyle başladı.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Heceyle şiirler yazarken aruzla da yazmaya devam etti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, romantik ve realist konu ve hayatları işleyen şiirleriyle ün yapmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirlerinde Anadolu'yu ve memleket sevgisini anlatır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dili sade ve akıcıdır. Söz sanatlarına yer veren güçlü bir üslubu vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

1940 yılında kendilerine Yedi Meşaleciler  (I) adını veren bu toplulukta yer alan şairlerden biri de Oktay Rıfat Horozcu' (II) dur. Şiirde ölçü, kafiye ve dörtlüğe karşı çıkmış, (III)  kuralsızlığı kural edinmiş bu şairler mecazlı söyleyişi,  (IV) sanatlı ifadeleri kabul etmemiştir. Ayrıca hayattaki sıradan konuları ve gariplikleri  (V) şiirlerinin konusu olarak görmüştür.

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının ge­tirdiği yeniliklerden biri değildir?

A
Ölçüye baş kaldırıp serbest şiir yazmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kafiyeyi şiir için gerekli görmekten vazgeçmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şairane duyguları, süslü anlatımları şiirden silmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirde sıradan insanın sorunlarına çözüm bulmak
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Her çeşit kelimeyi, konuyu şiire sokmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

İlk şiirlerini Servet-i Fünun dergisinde yayımla­dı. Hece ölçüsünü kullanıp sembolizm akımının etkisinde kaldı. Toplumsal konulara fazla de­ğinmeyip genellikle yaşama sevinci, ölüm, yalnızlık gibi temaları işledi. Ömrümde Sükut, Düş­ten Güzel eserlerinden bazılarıdır.

Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Mehmet Akif                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yahya Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Orhan Veli                          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Faruk Nafiz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cahit Sıtkı
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.