Nida (Seslenme) Sanatı, Özellikleri, Örnekleri

Nida (Seslenme) Sanatı, Özellikleri, Örnekleri

  • İçinde bulunulan duygu ve heyecanları ifade etmek için yapılan bir söz sanatıdır.
  • Sanatçı, duygu ve heyecan­larını coşturan olayları, varlıkları, durumları hayalinde canlandırır, sonra nida sanatı ile bunları açığa çıkarır.

NİDA (SESLENME) ÖRNEKLERİ

“Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir”
Bu dizede sanatçı “Dur yolcu” seslenmesi ile insanla­ra seslenmekte, onlardan üstünde yaşadıkları toprak­lara farklı bir gözle bakmasını istemektedir.
 
“Ey kumrulu bahçem, sümbüllü bağım
Ey, bülbüllü derem, mineli dağım
Sizin ile geçti en güzel çağım”
Bu dizelerde şair, bahçelere, sümbüllere, dere ve dağ­lara seslenerek eski mutlu ve güzel günlerine olan öz­lemini anlatmaktadır. En güzel çağ olan gençliğin yiti­rilmesinin hüznü vardır dizelerde. Şair içinde bulundu­ğu duyguları nida sanatı ile anlatmaya çalışmıştır.
 
İnanın bana ey insanlar
Çıkmam bir daha sokaklara”
dizelerinde şair, nida sanatı ile topluma, insanlara olan sitemini anlatmaktadır.

Selâm sonsuzluğun aydınlık bahçesinden
Selâm, senelerce, senelerce evvel,
Hatırası kalbe ışıklarla dökülen
En sevgiliye, en iyiye, en güzele
 
Ey, ömrün en güzel türküsü aldanış!
Aldan, gelmiş olsa bile ümitsiz kış
 
Ey şimdi köyünden pek çok uzakta,
Ey şimdi bir yığın kara toprakta
Uyanmaz uykuya dalan yiğitler!
Şehitlik şanını alan yiğitler!
 
Hey bayrak, al bayrak, bizim şanımız
Gerekirse kurban sana canımız
Tuğun saçlarımız, rengin kanımız
Hilâlin resmolunmuş kaşımızda hey
 
Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım
Şu yaralı bağrıma kara taşlar salayım!
Haydi oğlum, haydi git
Ya gazi ol, ya şehit!…