Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 16 (Test Çöz-Online)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili hazırlanmış online testi çözmeye aşağıdan başlayabilirsiniz.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - 16

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı ya­pılmıştır?

 

A
Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat, 1941 yılında ortak çıkardıkları "Garip" şiir kitabından dolayı "Garipçiler" diye anılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Orhan Veli ve arkadaşlarına tepki olarak doğan II. Yeni akımı soyut, sürrealist, imgeci şiir anlayışına sahiptir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Hamdi Tanpınar, üniversitedeki hocalığının yanı sıra şiir, deneme, roman gibi birçok türde eser vermiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"Yedi Meşaleciler", 1928 yılında yayımladıkları "Yedi Meşale"den adlarını almışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Necip Fazıl Kısakürek şiirlerinin bir kısmını aruzla bir kısmını da serbest ölçüyle kaleme almıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde yazar romanı romanın konusu açısından  yanlışlık yapılmıştır?

A
Necati Cumalı-Fatih-Harbiye-Doğu ve Batı kültürünün çatışması
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Peyami Safa-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu -Hasta bir gencin yaşadıkları                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşar Kemal-İnce Memed-Köydeki ağalık sisteminin doğurduğu eşkiyanın hayatı      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halikarnas Balıkçısı-Aganta Burina Burinata-Deniz tutkusunun dayanılmazlığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tarık Buğra-Osmancık-Osmanlı'nın kuruluşu                              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif'le Yahya Kemal'de ortak bir özellik değildir?

A
Hiçbir edebi topluluğa bağlı kalmamaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aruz ölçüsünü ustalıkla kullanmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Epik (destansı) şiir türünde de (Çanakkale Şehitlerine, Akıncılar vb.) şiir yazmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cumhuriyet döneminin önde gelen şairlerinden olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiirlerinin bir kısmını Divan şiiri tarzında (gazel, rubai vb.) yazmaları
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Tarık Buğra'nın aşağıdaki romanlarından han­gisi Kurtuluş Savaşı yıllarını konu almıştır?

A
Gençliğim Eyvah                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Osmancık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yağmur Beklerken                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Küçük Ağa
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Firavun İmanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türünde yazılmış bir eser değildir?

A
Saray ve Ötesi                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Defter-i Amal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ateşten Gömlek                
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Çankaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kırk Yıl
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı'ya ait bir özellik değildir?

A
"Türkçe, ağzımda anne sütüdür." diyen şair, o saf Türkçesiyle İstanbul, aşk, ölüm, müzik, deniz, tabiat, sonsuzluk konularını işler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Türk aruzuna son ve en güzel biçimi vermiş, "Ok" şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
1884'te İstanbul'da doğmuş, şiirlerinin yanı sıra roman, tiyatro, mektup, anı vb. türlerde eserler vermiş ve 1958 yılında Üsküp'te ölmüştür.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Şiirde iç ahengi her şeyden üstün tutar ve şiiri "musikiden başka türlü bir musiki" diye tarif eder.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İstanbul'a "Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel." diyen şair gerçek bir İstanbul sevdalısıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Edebi ve siyasi kişiliği çok renklidir. "Kirpi" tak­ma adıyla mizah dergilerinde İttihat ve Terakki aleyhinde hicivler yazmış, 1912'de sürgüne gönderilmiştir. 1922'ye kadar Anadolu'da 1922-1938 yılları arasında ülke dışında sürgünde ya­şamıştır. Bu iki sürgün ona en önemli iki eseri­ni kazandırmıştır: Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri, Kendine has, zengin akıcı bir dili vardır. "Fecriati'den sonra "Yeni Lisan" akımı­nın önemli ismi olmuştur.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refik Halit Karay
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sait Faik Abasıyanık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Rasim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Modern Hikayeciliğimizin öncülerinden olan ya­zar, 1883-1952 yılları arasında yaşamıştır. Ha­yatı olduğu gibi yansıtan, olayları nesnel bir dil­le aktaran, edebiyatsız edebiyat yapan yazar, konuşur gibi rahat, içten bir anlatıma sahiptir. Konuları genelde İstanbul'un Aksaray semtin­deki orta halli insanlar arasında geçer ve bizim olan her şeyi sever. "Ayaşlı ve Kiracıları" adlı romanı yanında "Miras, Otlakçı" gibi hikayeleri de vardır.

Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Memduh Şevket Esendal
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sait Faik Abasıyanık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aziz Nesin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

 I. Altı şair, bir yazar tarafından çıkarılan bir dergiyle kuruldu.

II.Temsilcilerin amacı, taklitten kaçınmak, iç­tenliği savunmaktı.

III.Ancak çıkardıkları dergi dışında bir etkinlik gösteremediler.

IV. Türk şiirine herhangi bir yenilik getiremediler.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde sözü edilen ebedi topluluk aşağıdakilerden han­gisidir?

A
II. Yeni                          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. Yeni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Beş Hececiler              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yedi Meşaleciler
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Fecriati
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Yeni bir edebiyat, farklı bir şiir oluşturmak gaye­siyle bir araya geldiler. Beş Hececileri eleştirip onlara karşı çıktılar. Bu topluluk ilkelerini "sami­milik, içtenlik ve devamlılık, yenilik" şeklinde açıkladı. Ayrıca topluluk Batı edebiyatını özel­likle de Fransız edebiyatını örnek kabul edip iz­leyeceklerini açıkladı.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edi­len edebi topluluğa bağlı sanatçılarımızdan biri olabilir?

A
Yahya Kemal            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Muammer Lütfi
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Oktay Rıfat              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halit Fahri Ozansoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Turgut Uyar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

-    Şiirde her türlü kural ve kalıp kaldırılmalıdır.

-    Ölçü, kafiye ve dörtlük şairce kullanılma­malıdır.

-    Şairin tek kuralı vardır o da kuralsızlıktır.

-    Şairaneliğe, mecazlı söyleyişe şiirde yer verilmemelidir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki düşün­celeri savunan şairlerimizden biridir?

A
Melih Cevdet Anday
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Mehmet Emin Yurdakul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yahya Kemal Beyatlı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Halide Edip Adıvar'ın 1936 yılında yazdığı bu romanda olaylar, II. Abdülhamit devrinde İstan­bul'un Aksaray semtinde geçmektedir. Konu şöyledir: Mahalle imamının kızı Emine, aynı mahallenin bakkalı Tevfik'le evlenir. Tevfik ka­ragözcülük ve ortaoyunculuk da yapmaktadır. Ortaoyununda "Zenne" (kadın) rolüne çıktığı için "Kız Tevfik" diye anılır. Emine'yle Tevfik'in Rabia adlı güzel sesli bir kızı olur. Rabia güzel sesiyle dinleyenleri kendine hayran eder.

Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Raik'in Annesi                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Handan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sinekli Bakkal                
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Mor Salkımlı Ev
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Vurun Kahpeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.