Arif Ay Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Arif Ay Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

İlk şiiri olan “Denizi Giymek”i 1975’te Edebiyat dergisinde yayımlamıştır.

Şiirlerinde Eyüp Önder, Musa Deniz ve Halis Emre imzalarını da kullanmıştır.

Geleneksel şiir kültüründen, Yunus Emre, Ka­racaoğlan gibi şairlerden beslendiği görülür.

Halk ve divan şiirinden de esinlenerek zengin bir imaj dünyası ku­ran şair, gelenek karşısındaki duyarlı tutumuyla bilinir.

Halk şiirinin dize yapısı ile serbest şiirin ahengini başarıyla birleş­tirmiştir.

Bazı şiirlerinde kent yaşamının insan ruhunda meydana getirdiği bunalım, yozlaşma ve kirlenmeyi ele almıştır.

İslami içerik ekseninde, soyutlamaya dayalı bir şiir anlayışı oluş­turmuştur.

Tüm şiirlerini “Güne Doğan Koşu” adlı kitabında toplamıştır.

ESERLERİ

Şiir Güne Doğan Koşu, Hıra, Dosyalar, Şiirin Kandilleri, Gök­yüzü Saatleri, İmâ Kitabı, Bin Yılın Destanı, Yirmi Yaş Şi­irleri, Dokuz Kandil, Ateş ve Caz
Deneme Gece Yazıları
Antoloji Anne Hikâyeleri, Türk Edebiyatında Anne Şiirleri, Türk Edebiyatında Çocuklara Şiirler