Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Aslında ressam olan sanatçı, uzun bir süre Güzel Sanatlar Akademisinde öğretim üyeliği yapmıştır.

Pir Sultan Abdal ve Karacaoğlan geleneğin­den etkilenerek şiir yazmıştır.

Şiirlerinde biçim, ölçü, uyak kaygısı taşımamış­tır.

Gözlemlerinden, halkın deyişlerinden aldığı motifleri modern sa­nat ve resimle birleştirerek şiirlerine içtenlikte aktarmıştır.

Ressamlığın verdiği bakışla şiirlerinde görselliği ön planda tut­muş, renklerle tablolar çizmiştir.

Anadolu insanının yoksul hayatını anlatan sosyal içerikli şiirler ka­leme almıştır.

Kara dutum, çatal karam, çingenem” dizesiyle başlayan ünlü şiiri, bestelenmiştir.

ESERLERİ

Şiir Karadut, Dol Karabakır Dol, Yaradana Mek­tuplar, Tuz, Yaşadığım Aşklar
Gezi – deneme Canım Anadolu, Tezek, Delifişek, Resme Başlarken