Cahit Külebi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Cahit Külebi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

İlk şiirleri Nazmi Cahit takma ismiyle 1938’de Gençlik dergisinde yayımlanmıştır.

İlk şiir kitabı “Adamın Biri” 1946’da yayımlandı. 1949’da çıkan ikinci kitabı “Rüzgâr”da Orhan Veli şiirine yaklaştığı dikkat çekmiştir.

1940 sonrasında başlayan şiirimizin yenileşmesi hareketinde kendine özgü bir yeri vardır.

Öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu’yu yakından tanıyan sanat­çı; Anadolu sevgisini, coğrafyasını, insanını, hayatını içten ve ger­çekçi bir bakışla şiirine yansıtmış, “Memleketçi şiir”imize yeni bir ses getirmiştir.

“Yeni romantizm” diye tanımladığı şiirini “yapıcı, iyimser, toplum­cu, gerçekçi” çizgide oluşturmuş millî romantik bir şairdir.

Karacaoğlan’ı andıran temiz, duru ve akıcı bir Türkçeyle yazdığı şiirlerinde, halk şiirine yakın durmuş, halk söyleyişlerinden ve tür­külerinden yararlanmıştır.

Gelenekle modern şiiri ustaca birleştirip yalın bir imge düzeni olan kendine özgü bir şiir dünyası oluşturmuştur.

Şiirlerinde yurttan manzaralar ve insan gerçeklerini işlemiştir.

Yalın ve sade bir dili; rahat, kıvrak, akıcı, içten bir anlatımı vardır.

Şiirlerini memleket şiirleri, aşk şiirleri, epik şiirler olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür.

“Yeşeren Otlar” adlı şiir kitabıyla TDK Edebiyat Ödülü’nü (1955) “Yangın” adlı kitabıyla Yeditepe Şiir Ödülü’nü kazanmıştır.

ESERLERİ

Şiir Adamın Biri, Rüzgâr, Atatürk Kurtuluş Savaşında, Yeşe­ren Otlar, Süt, Türk Mavisi, Sıkıntı, Umut, Yangın, Güz Türküleri, Bütün Şiirleri
Anı İçi Sevda Dolu Yolculuk
Düz yazı Şiir Her Zaman