Arif Nihat Asya Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Arif Nihat Asya Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Çatalca’da doğmuş, edebiyat öğretmenliği ve milletvekilliği yapmıştır.

Şiire, aruz vezniyle yazdığı gazel ve rubailerle başlamıştır.

Aruzun yanı sıra hece ölçüsü ve serbest ölçüy­le de şiirler yazmıştır.

Halk ve divan nazım biçimlerinin yanında, modern edebiyatın na­zım biçimlerini de kullanmıştır.

Türklüğü yücelten; yurt, millet ve bayrak sevgisini dile getiren şi­irleriyle dikkat çekmiştir.

Kahramanlık, tarih bilinci, bayrak, vatan, din, aşk, doğa ve ülke güzellikleri gibi temaları işlemiştir.

Adana’nın kurtuluşu olan 5 Ocak’ta yazdığı ünlü “Bayrak” şiirin­den dolayı ”Bayrak Şairi” olarak ünlenmiştir.

Şiirde ahenge önem vermiş sade ve coşkulu bir anlatım benim­semiştir.

Düşüncenin ağır bastığı şiirlerinde milliyetçilik konusu büyük bir yer tutmuştur.

Değişik biçimli şiirler yazmış, son şiirlerinde zaman zaman misti­sizme yönelmiştir.

Şiirlerinde daima bir yenileşme çabası içinde olan şair, etkilerden uzak, kendine özgü, renkli bir şiir dünyası oluşturmuştur.

Güzel ve zarif benzetmelerin yanı sıra, keskin zekâsının, şakacı mi­zacının ürünü olan nükteleri, hicivleri, kelime oyunları üslûbunu tamamlayan önemli unsurlardır.

Tarihimizin şanlı sayfalarını şiirleştiren şair, Rubai türünün yeni Türk edebiyatında önemli şahsiyetlerinden kabul edilmiştir.