Orhan Şaik Gökyay Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Orhan Şaik Gökyay Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Şair ve araştırmacı kimliğiyle edebiyat dünya­sında yer edinmiştir.

Aruzla yazdığı ilk şiirlerini Çağlayan (kendi çıkarmıştır) ve Açıksöz dergilerinde yayımla­mıştır.

Daha sonra hece veznini kullanmaya başla­yan sanatçı, tekke ve âşık edebiyatından ve özellikle koçaklama türünden sentezlediği yeni ve güçlü bir şiire ulaşmıştır.

Ömrünün sonuna kadar kahramanlık/koçaklama şiir tarzını sür­düren sanatçı, şiirlerinde milli konulara ağırlık vermiştir.

Gür bir edayla ve cesurca söylediği şiirlerinde Köroğlu’yu hatırla­tan destansı bir hava görülür.

En ünlü eseri olan “Bu Vatan Kimin” şiiri bestelenerek günümüz­de de canlılığını korumaya devam etmiştir.

Eski metinlerle uğraşanların yanlışlarını sert ifadelerle tenkit etti­ği “Destursuz Bağa Girenler” eleştiri kitabını yazmıştır.

Divan ve halk edebiyatı üzerine araştırmalar yapan sanatçı Dede Korkut Hikâyeleri’ni de sadeleştirmiştir.

ESERLERİ

Şiir Bu Vatan Kimin, Birkaç Şiir, Poems
Eleştiri Destursuz Bağa Girenler
İnceleme Dede Korkut Hikâyeleri