Cemil Meriç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Cemil Meriç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Hatay Reyhanlı’da doğdu. İstanbul Üniversite­sinde Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdik­ten sonra öğretmen, öğretim görevlisi, çevirmen olarak çalıştı. Çok iyi derecede Fransızca bilen Meriç, Arapçayı da kendi imkânları ile öğrendi. Hisar dergisinde “Fildişi Kuleden” başlığıyla sürekli denemeler yaz­dı. Gözlerindeki miyobun artması sonucu 38 yaşındayken görme yeteneğini kaybetti. Gözlerini kaybettikten sonra da öğrencilerinin yardımıyla yoğun çalışma temposunu devam ettirdi.

20.yüzyıl Türk düşünce hayatının en önemli, en kültürlü isimle­rinden biridir.

Özellikle deneme ve incelemeleriyle adını duyurmuştur.

Tarih, sosyoloji, felsefe, edebiyat, medeniyet alanlarında yazdığı özgün deneme ve incelemelerinde Doğu-Batı ikilemini ve bu iki­lemi yaşayan toplumdan uzak aydınlarımızın trajedisini dile ge­tirmiştir.

Doğu ve Batı medeniyeti üzerine ayrıntılı incelemeler yapmış; bu iki kültürü çok iyi özümseyen bir entelektüel olarak gösterici, ay­dınlatıcı fikirleriyle okuyucularına yeni ufuklar açmıştır.

Dilin, bir milletin özü olduğunu savunarak dil meselesi üzerinde önemle durmuştur.

Eserlerini güçlü, etkileyici, coşkulu bir dille yazmıştır.

Düşünce yüklü cümlelerine şiir tadı katarak mensur şiirin başarılı örneklerini vermiştir.

ESERLERİ

Deneme –  İnceleme Bu Ülke, Mağaradakiler, Kırk Ambar, Umrandan Uygar­lığa,Kültürden İrfana, Hint Edebiyatı, Saint Simon, İlk Sosyolog- İlk Sosyalist, Bir Dünyanın Eşiğinde, Işık Do­ğudan Gelir, Bir Facianın Hikâyesi, Sosyoloji Notları ve Konferanslar
  Günlük Jurnal