Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosunun Genel Özellikleri ve İşlenen Konular Nelerdir?

Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosunun Genel Özellikleri ve İşlenen Konular Nelerdir?

 • 1927’de Darülbedayi’nin başına Muhsin Ertuğrul‘un geç­mesiyle tiyatro, çağdaş bir sanat atanına dönüşmüştür. 1923-1940 arasında bir grup yazar, düşünce yönü ağır ba­san eserler yazmış; güncel siyasi görüşler doğrultusunda seyirciyi yönlendirme, eğitme görevini üstlenerek top­lumsal eleştiri yapmıştır. Diğer bir yazar grubu İse Osman­lıyı eleştirip Cumhuriyeti Övmüş, milliyetçilik duygusuyla Anadolu’nun direnişini yüceltmiş, sanatta çağdaşlaşmayı amaç edinerek ulusallıktan ayrılmadan evrenseli yakala­mayı düşünmüştür.
 • 1940-1960 dönemi oyunlarında Dünya Savaşı sonra­sında ekonomik şartların birey, aile ve toplum üzerinde­ki etkisi, değişen değer yargıları, ilişkileri yönlendirmede geleneklerin değil paranın etkin olması gibi konular işlen­miştir.
 • 1960-1980 arasında yaşanan üç askeri darbe (27 Mayıs 1960,12 Mart 1971.12 Eylül 1980] siyasi ve sosyal hayatı büyük Ölçüde etkilemiştir.
 • Toplumsal sorunlar, aile İçi ilişkiler, varoş hayatı, Almanya’ya giden işçi sorunları; köylü-kentli, ağa-köylü, imam muhtar öğretmen çatışması bu dönem tiyatro eserlerinde sıkça yer almıştır.
 • Çok sayıda devlet tiyatrosu ve özel tiyatro açılmıştır. Tiyatro yazarları genellikle birikimli, aydın kişilerdir.
 • Geleneksel tiyatroyla modern tiyatronun özelliklerinin bir arada görüldüğü eserler verilmiştir. Daha çok Batılı anlamda tiyatro eserleri yazılmıştır.

 • Akıl ve bilimin öne çıktığı yapıtlar kaleme alınmıştır. Eserlerde oyuncu kadrosu oldukça geniş tutulmuştur.
 • Çocuk tiyatrosu çalışmaları yapılmış, kadınlar sahnede daha çok yer almaya başlamış, devlet konservatuarı açıl­mıştır.
 • Halkın anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
 • Oyunlar genellikle nesir biçiminde yazılmakla beraber nazım-nesir karışık yazılanlar da vardır.
 • Bireysel duygu ve düşünceler, sosyal kurumlardaki deği­şimler tiyatrolarda sahnelenmiştir.

Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunda işlenen konular

 • Değişen yaşam tarzının sonucunda yaşanan aile dramları

 • Aile kurumunu ve geleneksel yapıyı bozan ağır ha­yat şartları

 • Değer çatışmaları, köy gerçekliği, gelenekler

 • Köyden kente göçün yarattığı problemler

 • Gecekondularda ki uyum ve kimlik sorunları

 • Toplumsal ve ekonomik adaletsizlikler

 • Osmanlı tarihindeki önemli olaylar ve kişiler

 • Kadının ezilmesi, bilinçsizlik, iyi-kötü mücadelesi

 • Kapitalizmin getirdiği olumsuzluklar

 • Haksızlık ve sömürü düzeni

 • Halk kahramanlarının başkaldırması

 • Ekonomik nedenlerden kaynaklı sınıf çatışmasıBunları da gezebilirsin.

blank

Aşık Daimi, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Sefil Selimi Hayatı ve Eserleri…

Aşık Daimi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Erzincan yöresi aşıklarından olup İstanbul’da yaşamıştır. …