Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 15

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 15

1. Yalın bir Türkçe kullanarak edebiyatımızda başarı sağlayan yazarlarımızdandır.. “Deniz Aşırı, Yeni Rusya, Bizim Akdeniz” adlı yapıtlarında dış ülkelerde gördüklerini anlatırken “Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Çankaya” adlı yapıtlarında I. Dünya Savaşı yıllarından başlayarak Cumhuriyet dönemi ve sonrasında  gerçekleşen olayları ve devrimleri anlatmıştır.

Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Falih Rıfkı Atay

B)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)    Nurullah Ataç

D)   Abdülhak Şinasi Hisar

E)    Ahmet Hamdi Tanpınar

 

2. I.      Aganta Burina Burinata

II.     Küçük Ağa

III.   Keşanlı Ali Destanı

IV.   Bir Adam Yaratmak

V.    Bizim Akdeniz

Yukarıdaki numaralanmış eserler edebi türlerine göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?

A) I.          B) II.              C) III.             D) IV.           E) V.

 

3.     I.     Bu dönemde yazılan öğretici metinlerde dönemin sosyal ve siyasi olayları etkili olmuştur.

II.    Hece ölçüsüyle şiirler yazılmıştır.

III.   Servet-i Fünun edebiyatında kullanılan mekanlarla bu dönemde kullanılan mekanlar  benzerlik gösterir.

IV.   Toplumun değer yargılarını ön plana alan bir edebiyattır.

V.    Serbest nazımla eserler verilmiştir.

Yukarıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk ede­biyatının özelliklerinden değildir?

A) I.              B) II.             C) III.              D) IV.              E) V.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni topluluğu için söy­lenemez?

A)    “Sanat, sanat içindir.” anlayışına dayanır.

B)    Toplum sorunlarını işlemekten uzak bir edebiyattır.

C)    Gelenekten alabildiğince uzak durmayı yeğlemişlerdir.

D)    Bir bildiri etrafında şekillenip eserler vermişlerdir.

E)    Şiirde anlamda kapalılığı tercih etmişlerdir.

 

5. Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden  hangisi yanlıştır?

A)    Kemal Tahir – Devlet Ana

B)    Orhan Kemal – Bereketli Topraklar Üzerinde

C)   Orhan Veli Kanık – Ömrümde Sükut

D)   Yaşar Kemal – İnce Memed

E)    Fakir Baykurt – Irazca’nın Dirliği

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’in eserlerinden biri değildir?

A)    Şişhaneye Yağmur Yağıyordu

B)    Fazilet Eczanesi

C)    Küçük Ağa

D)   Sersem Koca’nın Kurnaz Karısı

E)    Ayışığında Çalışkur

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde oluş­muş bir topluluk değildir?

A)    I. Yeniler

B)    Fecr-i Aticiler

C)   Maviciler

D)   Yedi Meşaleciler

E)   Hisarcılar 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Yaşar Kemal’e ait değildir?

A)    Teneke

B)    Yılanı Öldürseler

C)    Esir  Şehrin İnsanları

D)   Dağın Öte Yüzü

E)    İnce Memed

 

9.   1950’li yıllarda Orhan Veli’nin başını çektiği “Garip” edebiyatına tepki olarak ortaya çıkmışlardır.Şiirin her şeyden önce şiir olduğunu ve şiirde anlam kapalılığının bulunması gerektiğine değindirler.Sürrea­list bir anlayışla eser üreten topluluk sanatçıları düşünceyi engellediği gerekçesiyle büyük harf ve noktalama işaretlerini kullanmamaya özen gösterip Türkçenin sözdizimini bozdukları için çok eleştirildiler.

Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangi­sidir?

A)    Yedi Meşaleciler

B)    Hisarcılar

C)    II. Yeniciler

D)    Toplumcu- Gerçekçi

E)    Maviciler

 

10.  Daima samimiyet, daima içtenlik ve daima saygınlık anlayışıyla oluşturulan  bir  topluluktur. Kendi adlarına şiir oluşturmak adına ortaya çıkmışlar; ancak Beş Hececilerin takipçileri olmaktan kurtula­mamışlardır. Bu topluluk kendi anlayışı çerçevesinde eser yazan tek kişisi…………………….dir.

Yukarıda boş bırakılan aşağıdaki yazarlardan hangisi gelmektedir?

A)    Ziya Osman Saba

B)    Yaşar Nabi Nayır

C)   Vasfi Mahir Kocatürk

D)    Kenan Hulusi Koray

E)    Cevdet Kudret Solok

 

11.  I.     Ölçü ve uyağı redderler.

II.    Halkın konuşma diliyle eserler yazarlar.

III.   Süslü sanatlı söyleyişli uzak durmayı yeğlemişlerdir.

IV.  Toplumun alt tabakasındaki insanlar şiire konu olmuştur.

V.   Diğer  edebi toplulukların aksine heceyle şiir yazmışlardır.

Garip Akımı ile ilgili numaralanmış cümlelerin hangisin­de bir bilgi yanlışı vardır?

A)    I.             B) II.            C) III.           D) IV.           E) V.

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser karşısındaki yazara ait değildir?

A)    Yaşar Kemal – Orta Direk

B)    Kemal Tahir – Devlet Ana

C)    Peyami Safa – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

D)    Haldun Taner – Keşanlı Ali Destanı

E)    Ahmet Hamdi Tanpınar – Mavi Sürgün

 

13. Fransız şairlerinden Baudelaire, Verlaine’in etkisinde kalan –, şiirlerinde  yaşama sevgisi ve ölüm korkusunu ele almıştır. Alabildiğinde sade yazması onun kelime seçiminde ne kadar usta olduğu göstermektedir. En önemli eseri – – – adlı eseridir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler­den hangileri getirilmelidir?

A)    Orhan aik Gökyay – Bu Vatan Kimin?

B)    Ahmet Muhip Dıranas – Olvido

C)    Ahmet Hamdi Tanpınar- Bursa’da Zaman

D)    Cahit Sıtkı Tarancı – Otuz Beş Yaş

E)    Arif Nihat Asya- Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor.

 

CEVAPLAR

1  A 5  C 9   C 13   D
2  E 6  C 10  A  
3  C 7  B 11  E  
4  D 8  C 12  E  

 

Bunları da gezebilirsin.

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Kahramanmaraş’ ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü …