Cümle Türleri / Çeşitleri ile İlgili Test Çöz – 2

TYT Türkçe sınavında çıkan konulardan biri olan Cümle Türleri / Çeşitleri ile İlgili Test Çöz – 2 bölümünde 16 tane çoktan seçmeli soru bulacaksınız. Başarılar dilerim.

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, kelime çeşidi bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Cebeci köprüsünün üstü
Karınca yuvasına benziyor
B) Sivas yollarında geceleri
Katar katar kağnılar gider
C) Benim doğduğum köylerde
Ceviz ağaçları yoktu
D) Benim doğduğum köylerde
Kuzey rüzgarları eserdi
E)   Dağları dolduran kır çiçeği
Hangi rüzgarlar seni koklayacak

2. Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi isim soylu  bir sözcüktür?
A)  Şimdi tarlalarda güneş vardır
B)  Bir gül mahzun durur bahçede                           
C)  Nice yıldız kaynaşır gökyüzünde                      
D)  Çimenler sökün etti kara topraktan
E)   Sonra sen geldin dünya güzelim

3. Aşağıdakilerin hangisinde, virgülden önceki bölüm eksiltili bir cümledir?
A) Uzun süren bir yolculuk bitiyor nihayet, hepimiz rahat bir nefes alıyoruz.
B) Yolları çok bozukmuş bu köyün, ama güzelliğine söylenecek söz yokmuş.
C) Bir taraftan hazırlanan yemekler dağıtılıyor, diğer yandan yarışmalar düzenleniyor.
D) Gece ayrısı sokakta inanılmaz bir çığlık, ardından herkes pencerelere koşuyor.
E) Çevre köylerden gelenler hareketlendiriyor meydanı, her yer bir anda ana baba gününe dönüyor.

4. Aşağıdaki dizelerden hangisi, öğelerinin dizilişi yönünden kurallı bir cümledir?
A)  Renksin yazdan kıştan, tazeliksin bahardan
B)  Yapraklarda dolaşan serin bir rüzgarsın
C)   Her gün eser durursun hafızamdan
D)  Ellerin var beyaz güller gibi küçücük
E)  Sanki yemyeşil bir yaylalardır gözlerin

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yükleminin yerine göre ötekilerden farklıdır?
A)  Cins horoz yumurtada öter.
B)  Güneş girmeyen eve doktor girer.
C)  İnsanın canı, acıyan yerindedir.
D)  İstenmeyen aş, ya karın ağrıtır ya baş.
E)   Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır?
A)   Akacak kan damarda durmaz.
B)  Alışmış kudurmuştan beterdir.
C)   Armut dalının dibine düşer.
D)  Su akarken testiyi doldurmalı.
E)   Bugünkü işini yarına bırakma.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?
A) Onun söyledikleri yenilir yutulur şeyler değildi.
B)  Bize tavsiye ettiğiniz ev o kadar geniş değildi.
C) Etrafındaki insanlara yararlı olmayı o da istemiyor değil.
D) Onun şiirleri ilk okuyuşta anlaşılacak cinsten şiirler değil.
E) Bu sahil, televizyonda anlattıkları kadar güzel değilmiş.

8.Aşağıdakilerin hangisinde  verilen  dizeler  eksiltili cümle durumundadır?
A)  Sürür eteğini silik ve ince
Bir gölge bahçenin uzaklarında
B) Ne zaman kederden taşarsa için
Şarkılar taşırsın dudaklarında
C) Süzülüp akasya dallarından gün
Erir damla damla ayaklarında
D) Bahçemde süzülür giderdi bahar
Sabahının fecri vururken cama
E) Sevdan ve ben hayallerinle baş başa
Gecenin koyu karanlığında

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin sözcük türüne göre ötekilerden farklıdır?
A)  Komşumuz, daha geniş bir eve taşındı.
B)  Bahçedeki çiçekler henüz açmamış.
C) Bir konuda görüşünüzü almak için sizi ziyaret etmek istedik.
D) Bu sınıfta İstiklal Marşını en güzel okuyan öğrenci sensin.
E) Konuklar gelmeden tören alanındaki hazırlıklar tamamlandı.

10. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur?
A) Bu elbiseyi paranız olsa da mı almazsınız?
B)  Yarınki veda yemeğine siz de gelmez misiniz?
C) İnsanları kırmamaya özen göstermez misiniz?
D) İşiyle ilgili konularda sizinle hiç mi konuşmaz?
E) Onu ikna etmenin ne kadar zor olduğunu hiç bilmez miyim?

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuz, kurallı bir isim cümlesidir?
A) Onların önerileri bizim beklentilerimizden çok uzaktı.
B) Bu sabah ben evden çıkarken hava yağmurlu değildi.
C) Hastanın gittikçe kötüleştiğini görmüyorlar mıydı?
D) Öğle saatlerine kadar bazı yollar ulaşıma kapalıydı.
E) Bir yetkili su kesintilerinin devam etmeyeceğini açıkladı.

12. Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümlesidir?
A)  Sen ne söz dinlemez bir adammışsın öyle
B)   Çocuklar bahçede toplanmaya başladı
C)   O çocuğun şiir okuyuşunu beğendim
D)  Gelip gelmeme konusunda karar  vermedim
E)   Birkaç saat içinde bir açıklama yapabilirim

13. Bu takımın en uzun boylu oyuncusu,  Selim’dir.
Bu cümlenin devrik, olumsuz soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu takımın en uzun boylu oyuncusu, Selim değil midir?
B) Bu takımın en uzun boylu oyuncusu Selim midir?
C) Selim değil midir bu takımın en uzun boylu oyuncusu?
D) Selim midir bu takımın en uzun boylu oyuncusu?
E) Bu takımın en uzun boylu oyuncusu mudur Selim?

14. Aşağıdakilerden hangisi devrik, olumsuz bir isim cümlesidir?
A)  Evde kimsecikler yok muymuş o sırada?
B) Havanın ne kadar soğuk olduğunu bilmiyorlar mıymış?
C) Hiç kimseyi kırmaz mıydı bu arkadaşınız?
D) Törenlerin ertelendiğinden haberin var mıydı senin?
E)   Bu diziyi daha önce seyretmedin mi hiç?

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem isim cümlesi hem fiil cümlesi vardır?
A) Gel seninle resim yapalım
Bir yüz çizelim ince
B) Pembe gül açılmış hülyandır
Sarı gül dağınık saçlarındır
C)  Kamyonlar kavun taşır ve ben
Boyuna onu düşünürdüm
D) Şimdi bir rüzgar geçti buradan
Koştum ama yetişemedim
E) Geçen gün bir adam gördüm
Kırk yıllık dost gibiydi

CEVAPLAR

1-C

9-D

2-A

10-E

3-D

11-B

4-B

12-A

5-D

13-C

6-B

14-A

7-C

15-E

8-E