Değerlendirme Cümleleri (Konu Anlatımı-Örnek Cümleler-Çıkmış Sorular)

Değerlendirme Cümleleri

Bir şeyin önemini belirtmektir. Değerlendirme; olaylar, nesneler, duygular ve düşünceler hakkında yapılabilir.

Değerlendirme yapılırken, değerlendirilecek nesnele­rin belirgin özelliklerinden yararlanılır. Değerlendirmeye yazar kendi görüşlerini, duygularını katarsa öznel değer­lendirme yapılmış olur. Yazar, değerlendirmeye kendi duygularını katmazsa nesnel (objektif) değerlendirme yapmış olur.

Değerlendirme için mutlaka bir ürüne, yapıta gereksi­nim vardır.

“Bu roman sade bir dille yazılmıştır.”

Bu cümle “roman” hakkında nesnel bir değerlendirme ortaya koymaktadır.

“Bu romandaki köy tasvirleri gerçekçi bir şekilde ele alınmış ve bu durum romanın ilgi çekiciliğini artırmıştır.

Bu cümle “öznel’dir. Çünkü, “köy tasvirlerinin gerçek­çi ele alınması romanın ilgi çekiciliğini artırması” yargısı özneldir. Kişiden kişiye değişebilir bu yargı.

ÇIKMIŞ SORU ÖRNEĞİ

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “değerlendirme” söz konusudur?

A) Kimi sanatçılar duygularını dile getirmek için, kimileri de kusursuz eserler yaratmak için yazarlar.

B) Romancı, gerçekleri düş gücüyle yeniden biçimlendi­ren kişidir.

C) Bir eserin değerinin, konusundan çok üslubuna bağlı olduğunu her zaman söylerim.

D) Bu romandaki kişilerin birbiriyle ilişkisi üzerine birçok inceleme yapılmıştır.

E) Bu eserde, konu gerçek yaşamdan alınmış, kişiler karakterlerine uygun biçimde konuşturulmuştur.

(1989-ÖYS)

Çözüm

Değerlendirme, “olay, durum, kişi ya da yapıt” hakkında bir hüküm ortaya koyup bu nesnelerin belirgin özelliğini belirtmek olduğuna göre bu tanıma en uygun yargı “E” se­çeneğinde vardır.

A’da sanatçıların amaçları belirtmiş,

B’de “romancı”yla ilgili tanımlama yapılmış,

C’de karşılaştırma yoluyla eserin değerinin üslubuna bağlı olduğu yargısı ortaya konmuş.

D’de bir romanla ilgili bildirimde bulunulmuş,

E’de “Eser”in konusu ve kişilerin ele alınış biçimi hakkın­da bir değerlendirme yapılmıştır.

Yanıt: