Amaç – Sonuç Cümleleri (Konu Anlatımı-Örnek Cümleler-Çıkmış Sorular)

Amaç – Sonuç Cümleleri


Amaç – sonuç cümlelerinde gerçekleştirilmeye çalışı­lan bir iş, ulaşılmak istenen hedef dile getirilir. Bu cümle­lerde gerçekleştirilmiş bir sonuç yoktur.

Bu cümleler “-mek, -mak için, “-mek, -mak üzere” “-e, -a” ekiyle kurulur.

  • Buraya seni görmeye geldim.
  • Kitabı tamamlamak için gece gündüz çalışıyordu.
  • Tatile gitmek için para biriktiriyormuş.

ÇIKMIŞ SORU ÖRNEKLERİ

ÖRNEK

(I) Bütün dünyada geleneksel olandan, halk hikâyesi ve destandan yararlanma yoluna gidilmiştir. (II) Müzik, re­sim, roman, öykü, şiir, tiyatro ve sinema gibi sanat dalla­rının hepsinde böyledir. (III) Ben de böyle yapmak, gele­neksel olanı çağdaş öykü sanatına taşımak istiyorum. (IV) Bu yöntemi ülkemiz yazınında ustaca uygulayan Ya­şar Kemal’in izinde yürümek isteyişimin özünde de işte bu yatıyor. (V) Nitekim son yapıtımda geleneksele yöne­lişim açıkça görülebilir.

Yukarıda parçada numaralanmış cümlelerin hangile­rinde amaç söz konusudur?

A) I. ve IV.

B) I. ve V.

C) II.  ve III.

D) III.   ve IV.

E) IV  ve V.

(1999-ÖSS) (İptal)

Çözüm

III. cümlede geçen “…böyle yapmak… öykü sanatına taşımak istiyorum.” sözleri ile IV. cümlede geçen “… izin­de yürümek isteyişimin…” sözleri kullanıldıkları cümlede yazarın amacını belli etmektedirler.

Yanıt: D

I.Sanatçı, eserin içeriğine yöneldikçe öznellikten uzak­laşıyor.

II.Yüzünü eskitmemek için televizyon programlarına bir süre ara verdi.

III.  Yazdıklarım, okurların da yaşadıkları  olduğu için eserlerim çok tutuluyor.

IV.Romancı, yaratma gücünü kanıtlamak üzere yazdı hep.

V. Kamera oyunlarına bu denli başvurulması, izleyiciyi yorgun düşürüyor.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde, amaç-sonuç var­dır?

A) I. ve II.

B) II.ve III.

C) II. ve IV.

D) III. ve IV.

E) IV. ve V.

Çözüm

II. cümlede televizyon programlarına bir süre ara verme­sinin amacının, yüzünü eskitmemesi olduğu görülüyor. IV. cümlede romancının hep yazmasının amacının, ya­ratma gücünün kanıtlaması olduğu görülmektedir.

Yanıt :