Değerlendirme (Eleştiri) Cümleleri Hakkında Bilgi

Değerlendirme (Eleştiri) Cümleleri Hakkında Bilgi

Sanatçı ya da eser hakkında hüküm veren cümledir. Nesnel veya öznel, olumlu veya olumsuz olabilir.

– Reşat Nuri, hemen hemen her romanında ideal bir tip sergiliyor. (nesnel)
– Bana oyun yazarlığında daha başarılı geliyor. (öznel)
– Bu romanda sanatçı kişileri gerçek hayattan almakla okunurluğunu artırmak istemiş. (olumlu)
– Bu konudaki titizliği çevresine zarar veriyor.(olumsuz)

– Bilinen konuları işlemesine rağmen farklı üslubuyla umut veren bir sanatçı. (olumlu ve olumsuz)
– Romanlarında, yaşananları hiç değiştirmeden anlatıyor. (olumlu mu olumsuz mu belli değil)
 

Örnek:

(I) Bu yapıt, romantik romanın bütün özelliklerini taşımaktadır. (II) Romandaki olaylar bilinçli olarak seçilmemiştir. (III) Romancı, olayları istediği biçimde geliştirmek için rastlantılardan büyük ölçüde yararlanmıştır. (IV) Olaylar öyküleyişteki neden-sonuç kopukluğuna karşın, kişilerin konuşmalarını yansıtmadaki başarısı romanın en güçlü yanlarından biridir. (V) Kişiler, kültür düzeylerine uygun biçimde konuşturulmuştur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, sözü edilen yapıtın “hem olumlu hem de olumsuz” yönleri bir arada verilmiştir? (ÖSS-2002)
 
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 
ÇÖZÜM:
IV. cümlede neden – sonuç kopukluğu (olumsuz), konuşmaları yansıtmadaki başarısı (olumlu) bir değerlendirme (eleştiri) dir.
 
Doğru Seçenek: D