TYT Türkçe Deneme Sınavı – 5 (Test Çöz – Online)

TYT Türkçe Deneme Sınavı – 5 (Test Çöz – Online)

TYT Türkçe Deneme Sınavı - 5

  • Tebrikler - TYT Türkçe Deneme Sınavı - 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
  • Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.
  • Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Günümüz edebiyatında tanık gösterme yöntemi çok revaçta. Birçok yazar, yazılarında büyük yazarlardan alıntılar yapıyor. Yazmaya yeni başlamış, daha neyin ne olduğunu öğrenmenin ilk basamaklarını tırmanan gençlerin yazıları bile Dante'nin, Hugo'nun, Dostoyevski'nin, Beckett'ın sözlerinden geçilmiyor. Klasikleşmiş yazarlardan alınan cümleler, bu yapıtlarda gecekondu duvarındaki eski tapınak taşları gibi duruyor.

Bu parçanın son cümlesinde vurgulanmak istenen düşünce, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Alıntıların kullanıldığı yapıtların sanatsal bakımdan niteliksiz olduğu

B) Genç yazarların her yapıttan alıntı yapmaması gerektiği

C) Alıntıların hangi yazara ait olduğunun belli olmadığı

D) Alıntı cümlelerin yerli yazarlardan seçilmediği

E) Alıntılanan parçaların yeterince dikkat çekici olmadığı

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2

İnsanlar başkalarını da kendileri gibi zannediyor. Gazetedeki köşemde ne zaman bir şirketi veya bir kurumu eleştiren yazı yazsam hemen arayıp "Halledilmesi gereken bir işiniz mi vardı?" ya da "Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı?" diye soruyorlar. Oysa ben sadece olanlarla ilgili eleştirilerimi yazıyor, fikrimi ortaya koyuyorum. Bu, benim yazar olarak sorumluluğum. Biz yazarlar, hepimiz böyle değil miyiz? Onlara göre ise bizim fikrimiz, sorumluluğumuz yok, ---- var ve bütün yazılarımızı bunlar için yazıyoruz.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) duygusal tepkilerimiz

B) kişisel çıkarlarımız

C) beğenilme endişemiz

D) toplumsal görevlerimiz

E) çok okunma amacımız

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) "Ateş Hırsızları Söylencesi” unutulmaz bir kitaptır.

B) 2007 yılında Türk Dil Kurumunun 75. yılını kutladık.

C) Yontma Taş Devrinden sonra Cilalı Taş Devri gelir.

D) Brüksel lahanası ve Hindistan cevizi aldılar.

E) Biraz ileride İzmir saat kulesi karşınıza çıkacak.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4

 (I) Tasavvuf felsefesi, 12. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyıla kadar Türk kültürüne yön vermiştir. (II) Anadolu'da yerleşik ve yarı yerleşik topluluklar arasında farklı uygulama biçimleri gösteren bu felsefe, dinî bir içerik taşır. (III) Belli bir tasavvuf anlayışına bağlı derviş şairlerin şiirleri de bu yüzden bağlı oldukları inanışın gereklerini içeren ilkelerle doludur. (IV) Belki Pir Sultan Abdal'ın kimi şiirleri istisna sayılabilir. (V) Yunus Emre ayrı tutulursa tasavvuf inancını taşıyanların çoğu, şiirlerini didaktik tarzda kaleme almıştır. (VI) Tasavvufî şiirlerin çoğu da böylelikle kişilerin duygularından çok aklına seslenen, onlara bir dünya görüşü aşılamaya çalışırken kuruluğa düşen ürünler olmuştur.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri, kendisinden önceki cümlede belirtilenlere bağlı bir sonucu dile getirmektedir?

A) II. ve III.           B) II. ve V.            C) III. ve V.

D) III. ve VI.         E) V. ve VI.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5

Ressam Mustafa Salim, beş yıllık aradan sonra Ankara'daki Atlas Sanat Galerisinde "Meditasyon" başlıklı yeni resim sergisini açtı. Geçmişte Monet çağrışımı yapan izlenimci resimleriyle dikkat çeken ressamın, bu sergideki resimlerinde soyut bir anlayışa yöneldiği görülüyor. Mustafa Salim, eşit fırça darbeleriyle ritmik yinelemeler yaratarak gökyüzü ve yeryüzü temalarını örgüsel bir biçimde yansıtıyor. Bir sorgulama mekânı olarak kullandığı tuvale resmettiği doğa, değişik renklerle homojen bir dağılım sunuyor. Bu dağılım, izleyiciyi belli bir noktaya odaklayarak izleyicinin denge kurmasını, dinginleşmesini sağlıyor. Böylece meditasyon, amacına ulaşıyor.

Bu parçada tanıtılan ressamla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Resimlerini nerede sergilediğine

B) Sanat anlayışında nasıl bir değişim olduğuna

C) Resimlerinin izleyicide ne gibi etkiler yarattığına

D) Resimlerin yapımına ne kadar zaman harcadığına

E) Resimlerini yaparken ne tür teknikler kullandığına

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6

(I) Gazetelerdeki köşe yazıları giderek magazinciler tarafından yazılmaya başlandı. (II) Bir zamanlar siyaset veya ekonomi alanında yazı yazanlar bile günümüzde magazine kayıyorlar. (III) Okunmak için bunun zorunlu olduğunu hissediyorlar herhâlde. (IV) Çünkü bir ömür vererek yazılan bilim kitapları en fazla bin adet satılırken kulaktan dolma bilgilerle yazılan "çerez" kitaplar, rekor üstüne rekor kırıyor. (V) Televizyonlarda dizi ve magazin haberleri yayımlamaktan bilim programlarına, belgesellere zaman kalmıyor. (VI) Dünyayı değiştirebilecek buluşlar çabucak geçiştiriliyor; manken, futbolcu, sarhoş sürücü haberleriyse dakikalarca yayımlanıyor.

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragrafın numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlatılması uygun olur?

A) II.       B) III.      C) IV.      D) V.       E) VI.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7

Yazınsal yapıtlar, yaratıldıkları dile özgü anlam ve anlatım olanaklarıyla donanmıştır. Bir yazınsal yapıt asıl anlamını ve değerini yaratıldığı dilin içinde bulur. Yapıtın içeriğini biçiminden büsbütün ayıramayacağımıza göre, hiçbir yazınsal yapıt eksiksiz olarak başka bir dile çevrilemez. Her çeviride, az ya da çok kaybolan bir şeyler vardır. Öte yandan, dünya üzerindeki okurların yüzde doksanı İlyada'yı, Hamlet'i, Savaş ve Barış'ı, Don Kişot'u çevirilerinden okumuş ve sevmiştir. Bu da gösteriyor ki ----.

Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) okurlar, biçimi öze tercih etmektedir

B) çeviri, gerekli ve vazgeçilmez bir etkinliktir

C) her çeviri aynı kalitede değildir

D) çevrilemeyen yapıtlar daha değerlidir

E) sanatsal metinler, bilimsel metinlerden kolay çevrilir

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8

Bu hazin yolcuların en küçüğü

Bir zaman baktı o viran kuyuya

Ve neden sonra gümüş bir yüzüğü

Parmağından sıyırıp attı suya

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması

B) Ünsüz benzeşmesi

C) Kaynaştırma ünsüzü

D) Ünlü düşmesi

E) Ulama

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9

Neden sonra uyuyakaldı. Gece boyunca bir su aktı durdu düşünde. Bir iki kere yataktan kalktı, muslukları sıktı ama onlardan değildi gelen ses. Su, boyuna aktı. Ama odanın tavanı alçalmadı, duvarları iki yandan yaklaşmadı, yatağı altından kaymadı... Evet, karabasanlardan uzak bir geceydi. Su akıyordu sadece. Bu da ta çocukluğundaki çocuk seslerini anımsatıyor, pek de rahatsız etmiyordu onu. Sabah kalktığında camdan bakmak istemedi canı. Gecenin büyüsü hemen bozulacaktı. Dışarıda kentin beylik bir pazar sabahı vardır mutlaka. Kurşuni gök, yoğun baca dumanlarını acımasızca bastırıyordur yine insanların üstüne.

Bu parça ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A)Olanlar, her şeyi bilen bir anlatıcının bakış açısından verilmiştir.

B) Anlatımda söz sanatlarına yer verilmemiştir.

C) Öyküleyici ve betimleyici öğeler bir arada kullanılmıştır.

D) Sıkça tekrarlanan durumlardan söz edilmiştir.

E) Kahramanın ruhsal yapısına özgü ayrıntılar verilmiştir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A) Tüketici davranışları üzerinde yapılan çalışmalar / alışveriş merkezlerinde yapılan müzik yayınlarının / müşterileri daha fazla tüketmeye yönelttiğini / ortaya koydu.

B) İstanbul'daki birçok alışveriş merkezinde / fon müziği kavramı / satışların artırılması amacıyla / istismar ediliyor.

C) Son yıllarda / birçok tüketici / mağazalarda kulakları sağır edercesine yapılan müzik yayınlarına / karşı çıkıyor.

D) Her ortamda bangır bangır müziğe maruz kalan, gürültü yüzünden iki laf edemez hâle gelen insanlar / müziğin zararlı etkilerine karşı / örgütleniyor.

E) Yeni kurulan "muziksizmekanlar.com" adlı site / insanların gürültüsüz bir ortamda oturup kafasını dinleyebileceği yerlerin listesini / yayımlıyor.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11

Yaşam içindeki başarı, sorunlarımız olup olmamasına değil, bu yılki sorunlarımızın geçen yılkilerle aynı olup olmamasına bağlıdır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Karşılaştığımız sorunları çözerken kullandığımız yöntemler, kariyerimizin nasıl olacağını belirler.

B) İnsan, çözemeyeceğini anladığı sorunları zamana bırakırsa gelecekte daha az sorunla karşılaşır.

C) Gündelik bir sorunun çözümünde çevremizdeki deneyimli kişilerden yardım almak en kestirme yoldur.

D)İnsanların yaşamdaki başarısının ölçütü, sorunlarını çözmekte gösterdikleri performansta saklıdır.

E) Sürekli olarak yeni sorunlarla uğraşmak zorunda kalan kişiler, yaşamda başarılı olamaz.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 12

Orhan Veli'nin Aragon'dan çevirdiği "Elsa'nın Gözleri" şiiri, bir çeviri başyapıtıdır. Orhan Veli, 10 dörtlükten oluşan bu şiirin sadece 5 dörtlüğünü çevirmiş, kaynak metnin 4, 5, 6, 7, ve 8. dörtlüklerini çevirmemiştir. Belli ki bu dörtlükleri Türkçe söylemede ötekilerdeki kadar başarılı olamadığını kavramış ve bırakmıştır. Onları da çevirseydi büyük olasılıkla "çeviri kokuyor" eleştirisine maruz kalacaktı. Ben de şiir çevirdiğim için biliyorum: ---- Bunu fark etmek ve orada durmak gerekir. Orhan Veli de işte bunu yapmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) İyi bir çeviri yapsan da kimseye yaranamazsın.

B) Bir dilde yaratılan şiirin tümü, başka bir dilde tam karşılığını bulamayabilir.

C) Her iki dili de iyi derecede bilmeyenler, çeviriye soyunmamalı.

D) Bir şiiri çevirmek, bir bakıma, onu başka bir dilde yeniden yaratmaktır.

E) Şiirin çevrildiği dil, kaynak metnin dilinden daha zengin olabilir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, ayraç içinde verilen sözcüğün anlamını içermemektedir?

A)Bu resimlerde, Anadolu'nun binlerce yıllık kilim desenleriyle Batılı, modern resim teknikleri iç içe geçmiş. (sentez)

B) Yazar, oluşturduğu mekân içinde kahramanlarının soluk alıp vermesini, yaşamasını sağlayamamış. (yapaylık)

C) Kent yaşamının karmaşasını ve hızını yansıtmak isteyen bir yönetmen için en uygun yer İstanbul'dur. (üstünlük)

D) Romandaki dil ve anlatım, olayın seyrine ve kahramanların durumuna göre değişim gösteriyor. (uyum)

E) Ana dilini tüm incelikleri ve zenginliğiyle kullanan şairler, ülke sınırlarını kolaylıkla aşıyor. (inandırıcılık)

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 14

Polisiye romanların hepsi "katil kim"den ibaret değildir. İyi polisiye, eleştirir. İyi polisiye yazarı da yaşadığı topluma, çevreye, kültüre, siyasete, insana sorgulayarak bakar; onları deşifre eder. Polisiyenin en ünlü yazarlarından biri olan Agatha Christie'ye bakın. Çoğu romanıyla çökmeye yüz tutmuş İngiliz aristokrasisinin suçlarına odaklanmıştır. O sınıfın üzerindeki saygınlık örtüsünü parçalar, ince ince yerer o sınıfın üyelerini. Kısacası itibarını sarsar soyluların. Bu bakımdan benim son romanımda yaptığım şey, söylendiği gibi, polisiye roman türüne yenilik getirmekten çok, o türün zaten var olan olanaklarını biraz daha genişletmek olarak değerlendirilmeli. Bunu yaparken önceden yaptığım eleştirilerin altını daha kalın çizdiğimin fark edilmesini de isterim doğrusu.

Bu parçada yazar, aşağıdakilerden hangisini söylememiştir?

A)Polisiye romanların kendine özgü bir dil ve anlatım gerektirdiğini

B)Polisiye romanların sadece merak ve heyecan öğesi içermediğini

C) Son romanında eleştirelliğin dozunu artırdığını

D) Kendisi hakkında yapılan bir değerlendirmeye tam olarak katılmadığını

E) Bütün polisiyelerin aynı kefeye konulamayacağını

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 15

Bir kişiyi anlamak, dünyanın o kişinin bakış açısından nasıl göründüğünü kavramaktır. Bunun için hem bilgiye hem de hayal gücüne ihtiyaç duyarız. Romancı olarak esas işimizin elden geldiğince tek tek bütün roman kişilerinin yerine geçmek, romanın anlattığı dünyayı onların gözünden görmek olduğunu hiç unutmamaya çalışırız. Bu işin en zor yanı, bize ruhsal olarak benzemeyen kişilerin bakışını yakalamaktır. En tuhaf yanı ise onların gözüyle dünyaya bakarken kimi özelliklerimizi de onlara vermemizdir.

Bu parçadaki gibi düşünen bir yazar için aşağıdaki yargılardan hangisinin söylenmesi uygun olmaz?

A)"İnsanları anlamanın yolu, empatiden geçer." ilkesine bağlıdır.

B)İyi romancıların, kahramanlarıyla özdeşleşerek yazdığına inanmaktadır.

C)Kendi bakış açısını yansıtmayan kişilere romanlarında yer vermemektedir.

D)Kendi özelliklerinden bazılarını kahramanlarına aktarmaktadır.

E) Roman sanatında bilginin ve düş gücünün önemli olduğunu

düşünmektedir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 16

 Lamartine, en iyi şiirlerinden birini nasıl yazdığını soran bir gazeteciye, bir gece ormanda yürürken şiirin ani bir ilhamla, aklına eksiksiz geldiğini söylemiştir. Ölümünden sonra odasında bulunan notlardan anlaşılmıştır ki şair, o şiiri yıllar boyu yazıp silip düzeltmiştir. Bu, gece gündüz sınava çalışan ama sınav sabahı geldiğinde hiç çalışmadığını söyleyen öğrencinin tutumuna benzer. O öğrenci, o sınavdan aldığı yüksek puanı çalışmasına değil de zekâsına bağlamamızı beklemektedir. Lise yıllarında çoğumuz bunu yutmamayı öğreniriz. İlhamla yazdığını söyleyen şairler de benim gözümde böyledir.

Bu parçada "ilham"la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Şairlerin yaratıcı ve saygın görünmek için başvurduğu bir tür hile olduğu

B) Şiirde, emekten daha önemli bir unsur olarak öne çıktığı

C) Kimi sanatçılarda çok, kimilerinde ise az bulunduğu

D) Şairlerin kendilerini çevreden soyutlamasını gerektirdiği

E) Şairlerin aynı konuyu farklı ilhamlarla yazabileceği

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 17

Hayır, buna katılmıyorum. Bunu söyleyenler ya romanımı dikkatli ve doğru okumadılar ya da benim roman anlayışımı bilmiyorlar. Eğer bir eleştiri yapılacaksa bunun tersi daha uygun olurdu. Çünkü ben romanda önce kahramanlar yaratıp sonra o kahramanlara uygun x, y, z gibi olaylar bulmaya çalışmam. Ben önce x, y, z gibi konuları, olayları bulurum; sonra o konu ve olaylara en uygun kahramanları yaratmaya çalışırım. Hatta bu yüzden, romanlarıma ad koyarken o romanlardaki kahramanların adını kullanmam.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiştir?

A)Romanınızda ele aldığınız konunun kahramanın gölgesinde kaldığı yönündeki eleştiriyi haklı buluyor musunuz?

B)Son romanınızın adı ile konusu arasında uyumsuzluk olduğu söylenebilir mi?

C)Yarattığınız kahramanların gerçek hayatta rastlanmayan kişiler olduğunu söyleyenlere katılıyor musunuz?

D)Son romanınızdaki kahramanların, karakterden çok tip özelliği gösterdiği iddialarını doğru buluyor musunuz?

E)Romanınızda gizemli olaylardan gerçeğe pek yer kalmadığını söyleyen eleştirmenlere hak verilmeli mi?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 18

O saatlerde serpilir gülüşün

Bir avuç su gibi içime, ey yâr

Senin de başında o çılgın rüzgâr

Deli deli esiverirse bir gün

Beni unutma

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ünlem (seslenme) öbeği

B) İlgeç öbeği

C) Belirtisiz ad tamlaması

D) Birleşik zamanlı eylem

E) Niteleme sıfatı

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 19

 I. Sınavı kazandığımı duymuş ama inanmamıştı.

II. Mektubu yazmış ama postaya vermemişti.

III. Kitabı almış ama okumamıştı.

IV. Arkadaşını çağırmış ama gelmemişti.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I. ve II.             B) I. ve III.            C) I. ve IV.

D) II. ve III.           E) III. ve IV.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 20

(I) Otuz yıl süren araştırmalarda, çocukların yaz tatilinde bir önceki eğitim yılına göre zihinsel yeterlilik bakımından bir ay geriledikleri ortaya çıktı. (II) Başka bir araştırmada da benzer bir sonuca ulaşıldı: Çocuklar tatil boyunca zekâ derecelerinden bir puan kaybediyor. (III) Yaz tatillerini öğretici faaliyetlerle değerlendirmeyen çocukların, yeni öğretim yılı başladığında ötekilere göre geri kaldığı da yapılan araştırmalarla saptandı. (IV) Bu fark kısa sürede kapatılabilse de, çocukların bu durumla hiç karşılaşmaması gerekiyor. (V) Uzmanlar, uzun tatiller sırasında anne babaların, aile çevresinin; okul başladığında ise öğretmenlerin, okul yöneticilerinin bunun bilincinde hareket etmesi gerektiğini söylüyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?

A) I.        B) II.       C) III.      D) IV.     E) V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 21

(I) Bir sanat yapıtı, konunun nasıl ele alındığı, nasıl işlendiği açısından değerlendirilmelidir. (II) Bunun için, bir sanat yapıtının değerlendirilmesinde esas olan, anlatılandır, yani konudur. (III) Hemen hemen bütün sanatçı ve eleştirmenler bu bilinçle hareket eder. (IV) Ama bazı kişiler, beğendikleri, onayladıkları bir konuyu işleyen yapıtı güzel ve değerli bulurlar. (V) Bu tür değerlendirmeler, bir portreyi sevgilisine benzediği için güzel bulmak gibidir; oysa sanat eleştirmenleri, perspektife, anatomiye, çizgilerin ve renklerin kullanımına önem verir değerlendirmelerinde.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi parçada anlatılan düşünceyle çelişmektedir?

A) I.        B) II.       C) III.      D) IV.     E) V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 22

Ön yargı denince aklıma hep lisedeki edebiyat öğretmenimiz gelir. Dersin birinde, gençliğin verdiği saflıkla ön yargılara şiddetle karşı çıkıyorduk. O, "Çocuklar!" dedi, "Ön yargılara karşı ön yargılı olmamalıyız. Çünkü bir metni anlamamızın ön koşulu, o metne ilişkin ön yargılarımızdır. Metinden ne elde etmek istediğimizi bilmiyorsak o metne nasıl yaklaşacağımıza ilişkin bir yöntemimiz de yok demektir." Kafamızda çoktan mahkûm edilmiş bir kavramı, öğretmen bu sözleriyle yeniden tartışmaya açıvermişti.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ön yargıların günlük hayatta başka, sanatta başka sonuç verdiği

B)Ön yargılı davranışların özellikle insan ilişkilerine zarar verdiği

C) Ön yargıların yanlışı olduğu kadar doğruyu da içerebileceği

D) Gençlerin yaşlılardan daha çok ön yargıya sahip olduğu

E) Dünyada ön yargısız insan bulunamayacağı

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 23

(I) Fotoğraf makineleri, kameralar, hiçbir dönemde olmadığı kadar hayatımızın içinde. (II) Dijital teknolojiyle birlikte lüks olmaktan çıkan fotoğraf makinelerini artık herkes kolayca edinebiliyor. (III) Ayrıca akıllı telefonların hayli geliştirilmiş fotoğraf özelliği, yanınızda bir şey taşımadan size fotoğraf çekme olanağı sunuyor. (IV) Bütün bunlara, çekim sonrası baskı aşamasının da dijital teknolojiyle birlikte ortadan kalkmış olmasını ekleyince ortaya bugünkü sonuç çıkıyor. (V) Piyasaya çıkan bir sürü ürün ve model arasından hangisini seçeceğimiz konusunda kafamız karışıyor. (VI) Çevremiz, gündelik hayatın her anında olup biten her şeyi fotoğraflayıp sosyal paylaşım sitelerine aktaran kişilerle dolup taşıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) II.       B) III.      C) IV.      D) V.       E) VI.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 24

(I) Oturup dururken biri “Yüce Türk ulusunun asil evlatları...” gibi bir söz söylemeye başlayınca şaka yapıyor diye güleriz. (II) Ancak bir törende biri kürsüye çıkıp böyle sözler söyleyince bu sözler yerini bulmuş olur. (III) Destanların epik dili, işte buna benzer. (IV) Bu dili, halkın bildiği, kullandığı sözcüklerle günlük yaşamda kullanılmayan dizeler oluşturur. (V) Böyle bir yapıtı dinleyen kişi, tek tek imgeler üzerine düşünerek duygulanmaz. (VI) Tıpkı bir musiki parçasındaki tek tek notaların değil, belli formların güzel ve etkileyici olması gibi.

Düşüncenin akışına göre, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Çünkü destandaki epik etki, şiirin bütününe dağılmıştır.” cümlesi getirilebilir?

A) II.       B) III.      C) IV.      D) V.       E) VI.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 25

Aşağıdakilerin hangisinde, ayraç içinde verilen kavramla cümledeki eylemin çatısı uyuşmamaktadır?

A)Kadın, sokağın ortasında yere düştü. (etken eylem)

B)Adam, bu sıkıntılı işten kolay sıyrıldı. (dönüşlü eylem)

C)Okulun bahçesindeki ağaç dün kesildi. (ettirgen eylem)

D)İki arkadaş önemsiz bir şey yüzünden bozuştu. (işteş eylem)

E) Bu durum kardeşimi çok sarstı. (geçişli eylem)

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 26

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birden çok neden sonuç ilişkisi vardır?

A)Elektrik teli fırtınadan koptuğu için öğleden sonra ilçeye dört saat elektrik verilemedi.

B)Hava sıcaklığının 3 derece düşmesine karşın kasabanın yaşlıları sıcaktan sokağa çıkamıyordu.

C)Televizyon insanın hayatına böyle egemen olursa toplum her anlamda yoksullaşır.

D)Çocuklarına, kaldırabileceklerinden fazla sorumluluk yüklemeseydi belki de bu tür sorunlarla uğraşmak zorunda kalmayacaktı.

E)Filmlerin şiddet içermesi, insanların, istediklerini elde etmede şiddeti bir yöntem olarak görmesine neden oluyor.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 27

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)Ülkemizin şehirler arası yollarında en çok yaygın ulaşım aracı, otobüstür.

B)Akdeniz Bölgesi'ndeki kimi plajlarımız, dünyanın en iyi plajları arasında sayılıyor.

C)Detaylı araştırma yapmadığımız için bu konudaki bilgilerimiz sınırlıdır.

D)Spora başlamadan önce ısınma hareketleri yapmak, olası sakatlıkları önler.

E) Galiba birkaç yıl içinde ev telefonları da tarihe karışacak.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 28

 Çocukluğumuzda yaz mevsiminin çekici  (I) taraflarından biri, çizgi roman okuma özgürlüğüne kavuşmaktı. Bilgisayarların, televizyonun her evde bulunmadığı, DVD'lerin olmadığı zamanlarda, yaz sıcaklarında eve kapanan çocukların tek eğlencesiydi  (II) çizgi romanlar. Fazla çeşit olmadığından piyasaya yeni çıkan ne varsa (III) alınıp okunur, (IV) okunanlar öteki çocuklardaki çizgi romanlarla değiştirilirdi. Aynı zamanda kitapçılar da okunmuş (V) çizgi romanları alır, satar, değiştirir ya da hemen oracıkta, duvar dibinde okunmak üzere kiralardı.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi eylemsidir?

A) I.        B) II.       C) III.      D) IV.     E) V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 29

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Takımımızın ilk kez katıldığı bu turnuvadaki başarısını kimse yok sayamaz.

B)Sabahki sınavda 24 kişilik sınıfta bir kalemtraş bulunamamıştı.

C) Bu küçük oyunlarla bizi alt edeceğini sanıyorsa aldanıyor.

D) Kılavuzumuz, gezi planında da bir değişiklik yaptığını söyledi.

E) Geçtiğimiz yaz İç Anadolu'nun önemli şehirlerinden birkaçını gezdik.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 30

Sadece edebî eleştiri değil, en genel anlamıyla eleştiri bugün en çok gereksinim duyduğumuz şey. Karşılaştığımız olayları, durumları, kurumları, düşünceleri, gelenekleri eleştirebilmek yani... Biz insanız ve bizim ülkemiz burası. Donmak, kalıplaşmak yüzyıllardan beri yavaş yavaş çürütüyor bizi, uygar dünyadan uzaklaştırıyor. Bütün toplum aynı salgın hastalığa yakalanmış gibiyiz: Eleştirmeme hastalığı. Bugün birtakım tabuların yıkılışını umutla izlerken birtakım başka tabuların aynı bağnazlıkla yaratıldığını ve yıkılan tabuların yerini aldığını kaygıyla seyretmekteyiz.

Bu parçanın bütününde yazar, aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?

A) Yazınsal eleştirinin bilimsel değil, duygusal yöntemlerle yapılmasından

B) Bireylerin, kendilerini eleştirmek yerine hep başkalarını suçlamasından

C) Çağdaşlaşmanın, iyi ya da kötü her şeyi eleştirmek sanılmasından

D) Eleştirinin yalnızca olumsuzluklara yönelik bir kavram olarak görülmesinden

E) İnsanların, düşünceleri sorgulama alışkanlığı edinememiş olmasından

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 31

Sanayi üretimi yerel, ulusal renkleri yok ediyor. Çünkü bunlarda insanın rolü en aza indirgenmiş, hatta ortadan kaldırılmış durumda. Aynı kalıptan çıkmış, birbirinin aynısı yüz binlerce eşya... Dünyanın neresine giderseniz gidin aynı ürünleri görürsünüz. Bu nedenle, el sanatlarının tanıtıldığı etnografya müzeleri şimdi daha çok gerekli. Halkın kendi sanatının müzesi olmadan ulusal bellek oluşmuyor. Nitekim birkaç yüzyıldan beri Batı sanatını tekrarlayıp duruyoruz  ama kendi kültürümüz bir adım ileri gitmiyor. Küreselleşme güç kazandıkça sizi diğerlerinden ayıracak, size ait olan kültür ürünleri daha çok önem kazanıyor.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Etnografya müzelerinin işlevine

B) Küreselleşmenin sonuçlarına

C) Fabrikasyon üretimin zararlarına

D) Ulusal kültürün korunmasına

E) Yerli malı kullanmanın önemine

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 32

(I) Televizyon dizilerini değerlendirme ölçütlerimiz ne kadar farklı, ne kadar çelişkili; böyle olması da doğal. (II) Dizilere farklı açılardan bakıyor; onlardan farklı şeyler bekliyoruz. (III) Kimimiz sadelik, ciddiyet ve tutarlılık; kimimiz ölçüsüzlük, çılgınlık ve coşku arıyoruz. (IV) Kimimiz hesaplı, milimetrik, çok iyi üretilmiş sahnelere; kimimiz bir ırmak gibi kendi yolunda akan bölümlere düşkünüz. (V) Sonraki hafta yayımlanmak üzere bölümlerin en ilginç, en heyecanlı yerinde kesilmesinden nefret eden de var; diziyi daha da ilgi çekici kıldığını düşünerek bundan hoşlanan, bunu destekleyen de.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalı virgül (;) yanlış kullanılmıştır?

A) I.        B) II.       C) III.      D) IV.     E) V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 33

Bir muhabir, muhalif ve uyumsuz tutumuyla tanınan bir punk şarkıcısıyla punk müzik üzerine yaptığı röportajdan sonra birlikte sokakta yürümeye başlar. Dinlediklerinden biraz da kafası karışmış olan muhabir sorar: "Peki punk nedir?" Müzisyen, yolun kenarındaki bir çöp kutusunu tekmeler ve "İşte punk budur!" der. Birkaç adım sonra muhabir de bir çöp kutusuna tekme atar ve “Punk bu mu şimdi yani?" diye sorar. Müzisyenin yanıtı şaşırtıcıdır: "Hayır! Bu, modaya uymaktır!"

Bu parçada, punk müzik yapan sanatçının vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Müzikseverlere saygı göstermek gibi bir kaygısı olmadığı

B) Müzikte gündelik doğal gürültülerden yararlandığı

C) Müzikle teknolojiyi birleştirmeye çalıştığı

D) Grupla değil, tek başına müzik yapmak istediği

E) Yaptığı müziğin taklit edilmeyen bir aykırılık içerdiği

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 34

 I. Ek eylem

II. Birleşik sözcük

III. Hem yapım hem çekim eki almış sözcük

IV. Eylemsi eki

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilen dil bilgisel öğelerin tümünü örneklendirmektedir?

A)            Ağustos çekildi, eylülün sesi / Birazdan konuşacak

"Bu dünyada yaşamak can sıkıcı bir şeydir baylar"

B)            Yağmurun eşliğiyle çocuğunu emziriyor yaz

Bundan böyle günlerimiz nasıl geçecek baylar

C)            Aynalardan duvarlara bir üzünç akıntısı

Bu dünyada çekingen olmak çok iyi bir şeydir baylar

D)            Yosunların kapılara usulca / Tırmanıp yerleştiği

Yani eylülün sesi bu ise çok iyi baylar

E)            Bir asfaltın kuru sıcak soğuğundayız

Oysa bir deniz feneri mevsimsiz ölür baylar

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 35

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "doğruların zaman içinde değişebilirliği" anlatılmıştır?

A) Her soru aynı zorlukta olmadığı gibi, her cevap da aynı değerde değildir.

B) İnsan hayatında her zaman sorular kalıcı, cevaplar ise geçicidir.

C) Doğru, elbisesini giyinene kadar; yalan, dünyayı dolaşır.

D) Gerçekler düşleri, düşler gerçekleri etkiler.

E) Her sorunun cevabı o sorunun içinde saklıdır.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 36

Çocukluğumda "fuar" sözcüğünün tek anlamı vardı: İzmir 9 Eylül Enternasyonal Fuarı. "Fuar"ı, her yıl aynı günlerde açılarak bölgeye en hareketli günlerini yaşatan etkinliğin düzenlendiği mekânın adı zannederdik. Duvarlar ve çitlerle sınırları belirlenmiş o geniş bahçe, bir ay süren fuar etkinliklerinden sonra park alanı olarak hizmet vermek üzere halka açık tutulur, yine "fuar" olarak anılırdı. Ancak o bir aylık sürenin dışında sönük kalır, tenhalaşırdı. Her yıl büyülü bir coşkuyla başlayan asıl etkinlik, İzmirlilerin yanı sıra bölgenin bütün şehirleri ve hatta bütün ülke tarafından büyük bir heyecanla beklenirdi. Şimdi fuar yok, o heyecan da yok.

Bu parça ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ele alınan konuyla ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir.

B) İzmir Fuarı'nın şehirdeki etkisinden söz edilmiştir.

C) Karşılaştırmalardan yararlanılmıştır.

D) Geçmişe özlem dile getirilmiştir.

E) Örneklendirmelere yer verilmiştir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 37

Aşağıdakilerin hangisinde ayraç içinde verilen kavram cümlenin içeriğiyle uyuşmamaktadır?

A) Roman okurken kendimizi olayın akışına kaptırsak da zihnimiz hep arkalarda bir yerde bir amaç, bir düşünce, bir niyet, gizli bir merkez arar. (yazınsal metnin bildirisi)

B) Macera, aşk ve dedektif romanları, bundan sonra ne olacak diye; modern, edebî romanlar ise yazar nasıl bir atmosfer yaratmış diye okunur. (kategorize etme)

C) Roman okurken aklımızın bir yanıyla yazarın anlattığı şeylerin ne kadarını yaşadığını, ne kadarını hayal ettiğini anlamaya çalışırız. (yerelden evrensele varma)

D) Roman okumak, bir noktadan hareket ederek birbiriyle çelişen birçok düşünceyi huzursuzluk duymadan aynı anda görebilmek ve anlayabilmek demektir. (çok anlamlılık)

E) Roman okurken yazarın görüp anlattığı şeylerin kendi hayatımızdan bildiğimiz somut şeylere benzeyip benzemediğini sürekli olarak sorgularız. (gerçeğe uygunluk)

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 38

Şiirde sözcüklerle uğraşmak zordur. Çünkü önemli olan, sözcüklerin özellikle birden çok anlama gelmeleri yanında sesleridir de. İçeriği belirleyen de sözcüklerin seçimidir. Hikâyede ise tam tersi bir durumla karşı karşıyayızdır: Ritmi, üslubu, hatta sözcük seçimini belirleyen, yazarın kurduğu evren ve o evrende yaşanan olaylardır. Hikâyeye Latinlerin şu kuralı hükmeder: "----" Şiirdeyse bu kuralı şöyle değiştirmek gerekir: "----"

Düşüncenin akışına göre, bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) Kendini toplumun önüne çıkarma – Toplumun seni yönlendirmesine izin verme

B) Önce şiire başla, arkasından hikâyeye yönel – Önce hikâyeye başla, arkasından şiire yönel

C) Konuya hâkim ol, sözcükler arkadan gelir – Sözcüklere hâkim ol, konu arkadan gelir

D) Hikâye yazarken biçim özü belirlesin – Şiir yazarken öz biçimi belirlesin

E) Duygularını değil düşüncelerini kullan – Düşüncelerini değil duygularını kullan

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 39

(I) Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın başlarında Batı tarzı eğitimi benimsemekte yaşanan sıkıntıların ardından yurt dışına öğrenci gönderilmeye başlandı. (II) Osmanlı yönetimi ilk kez III. Selim zamanında Fransa büyükelçisinin yardımıyla İshak Efendi'yi eğitim için Paris'e gönderdi. (III) Sultan II. Mahmut da konu üzerinde önemle durdu ve 150 öğrenciyi Avrupa'ya yolladı. (IV) 1834'te Mekteb-i Harbiyenin açılmasından sonra bu okulu bitiren üstün yetenekli öğrencilerin Paris, Viyana ve Londra’daki askerî okullara gönderilmesi neredeyse bir kural hâlini aldı. (V) 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da o kadar çok Osmanlı öğrencisi bulunuyordu ve Osmanlı bunlar için 1856'da  Paris'te  Mekteb- i Osmani adıyla bir okul bile açıldı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. ve IV.sü, kurallı ve birleşik eylem cümleleridir.

B) II.si, zarf tümleci ve dolaylı tümleç içeren basit cümledir.

C) III. ve V.si, bağlaçla bağlı cümlelerdir.

D) IV. cümlede birden fazla eylemsi vardır.

E) V. cümlede açıklayıcı ara söz kullanılmıştır.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 40

Romanda dil, bir hizmetkâr olduğunu unutup efendi rolüne soyundu mu romanın dengesi bozulur. İşlek, akıcı, sanatsal bir dil, geçici olarak okurun gözünde romanı yüceltebilir. Fakat sadece geçici olarak... Dilin tadına varılınca onun gerisinde yatanı görmek ister okur. İşte o zaman hayal kırıklığına uğramamalıdır. Dilin büyüsünden başka bir şey, örneğin yapısal bir değer getirmeyen roman, başarısız romandır.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A)Romanda dilin bir araç olduğu unutulmamalıdır.

B)Anlatımdaki renkliliğin, anlatılanı gölgelemesine izin verilmemelidir.

C)Özgün bir dil yaratmak, özgün bir roman yaratmanın garantisi değildir.

D)Roman, biçim ve içerik dengesi üzerine kurulmuş bir edebiyat türüdür.

E)Romanda kahramanlar arasındaki dengenin bozulmaması gerekir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.