Destan Türleri (Doğal Destan, Yapay Destan) Hakkında Bilgi

Destan Türleri

Destanlar kendi içinde ikiye ayrılır:

a. Doğal destanlar: Anonim, yani söyleyeni veya yazarı belli olmayan, destan döneminde yaşanmış olayları anlatan destanlardır. Oğuz Kağan Destanı Türklerin doğal destanlarındandır.

Diğer uluslara ait doğal destanlar:

 • Mahabarata, Ramayana – Hint
 • Kalevala – Fin
 • Gılgamış – Sümer
 • Şehname – İran
 • İgor – Rus
 • Cid – İspanyol
 • Chanson de Roland – Fransız
 • Şinto – Japon
 • İlyada, Odysseia – Yunan
 • Nibelungen – Alman

Bir milletin doğal destanının olabilmesi için,

 • Olayların, tarihin en eski devirlerinde, aklın ve mantığın toplum düzenine hâkim olmadığı dönem­lerde yaşanması gerekmektedir.
 • milletin tarihinde kolay kolay silinmeyen, savaş­lar, göçler, yeni vatan edinmeler gibi toplumun bel­leğini devamlı meşgul edecek olayların olması ge­rekmektedir.

b. Yapay destanlar: Daha çok, yakın zamanda ya­şanmış bir olayın belli bir yazar tarafından kaleme alın­dığı destan türüdür. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın yazdığı “Üç Şehitler Tepesi” ve “Yedi Memetler” Kayıkçı Kul Mustafa’nın söylediği “Genç Osman Destanı” Türkle­rin yapay destanlarıdır.

Diğer uluslara ait yapay destanlar:

 • Aeneis- Virgilius
 • Kurtarılmış Kudüs – Tasso
 • Kaybolmuş Cennet – Milton