Destanlardaki Tipler Nelerdir?

Destanlardaki Tipler

  • Alp tipi: Kahraman, yiğit tipi­dir. Alp olabilmek için yetenek ve disiplinli bir eğitimin yanı sıra, ekonomik yönden de güçlü bir yaşantı gerekir. Alp tipinin iyi bir atı, özel giyimi, altın kılıflı kılıcı, oku, yayı vb. vardır. Oğuz Kağan, bu tipin en ideal örneğidir. İslam sonrasında bu tip yerini Alp-eren tipine bırakmıştır. Alp-eren tipine örnek olarak Satuk Buğra Han’ı gösterebiliriz.
  • Bilge tipi: Bu kişilerde ilahî bir sezgi vardır ve bu kişiler uzun ömürlüdür. Devlet düzeninin gelişme­sine büyük katkıları olur. Oğuz Kağan destanında-ki Uluğ Türk, bilge tipinin en güzel örneğidir. Erge-nekon Destanı’ndaki demir dağı eriterek yol bulup insanların oradan çıkmalarını sağlayan demirci tipi de bilge tipine örnektir.
  • Kadın tipi: Türk destanlarında kadın yerine göre evin reisliğini üstlenir ve erkeğin en büyük destek­çisidir. Çocukların yetişmesinde ve terbiyesinde en büyük rol onundur. Bu yüzden Türkler kadına bü­yük önem vermiştir.