Destanların Oluşumunda Mitolojik Dönem Nedir?

Mitolojik Dönem Destan Özellikleri

Mitolojik dönem, tarihin karanlık dönemidir. Türk tarihi­nin kökleri Türk mitolojisinin derinliklerinde kaybolur. Mitoloji, tarih öncesine dayanan efsaneleri yani mitleri inceleyen bilimdir.

Bir millete, bir dine ait mitlerin, efsanelerin bütününe mitoloji denir. Eski çağlardan beri söylenegelen, ola­ğanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye­lere ise efsane denir.

Tarihten evvelki tanrı ve kahramanların efsaneli mace­ralarını, toplumun inançlarını, özlemlerini, duygularını anlatan hikâyeler mitolojik metinleri oluşturur.

Mitolojik metinler, bir topluluğun duygularını, özlemle­rini göstermesi bakımından değerli olan yazılı veya sözlü verimlerdir.

Mitolojik metinler, toplum ve doğa olaylarını anlamakta güçlük çeken insanların her olayda önce tanrıyı düşün­dürmeleri, gök gürlemesini tanrının hiddeti; yıldırımları, kasırgaları, susuzlukları tanrının insanlara verdiği ceza­lar olarak açıklamalarıyla doğmuştur. Birçok milletin ya­ratılış efsanesinin olması bunun bir sonucudur.

Halkın hayal dünyasında şekillenen mitolojik metinle­rin oluştuğu süreçte ulusal kimlik gösteren, bir ulusa ait olan destanlar ortaya çıkmıştır.