Maddeler Halinde İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyat Genel Özellikleri

Sözlü edebiyatın genel özellikleri:
  • Şiirler, “ozan, baksı, kam, şaman” denen kişiler tarafından “kopuz” adı verilen müzik eşliğinde söylenmiştir.

  • Ölüm, aşk, doğa, kahramanlık, yiğitlik, sevgi, cesaret, binicilik, at sevgisi, askerlik gibi konular işlenmiştir.
  • Şiirler “yuğ” ve “sığır” adı verilen dinî törenlerle “şölen” adı verilen ziyafetlerde söylenmiştir.
  • Şiirlerde, Türklerin o dönemdeki dünya görüşleri, yaşantıları, duyguları, düşünceleri doğal bir dille yansıtılmıştır.
  • Dil, yabancı etkilerden uzak, duru ve öz Türkçedir.
  • Nazım birimi dörtlüktür.
  • Şiirler, millî ölçü olan hece ölçüsüyle söylenmiştir. Hecenin 7, 8, 11’li kalıplan kullanılmıştır.
  • Şiirlerde uyağa önem verilmiş, dize başlarında da uyak yapılmıştır. Genellikle yarım uyak ve redif kullanılmıştır.
  • Şiirlerin uyak düzeni “aaab, cccb, dddb, eeeb…” şeklindedir.