Dramatik Şiir Nedir, Özellikleri, Dramatik Şiir Örneği…

Dramatik Şiir

Manzum biçimde yazılmış olan tiyatro yapıtları, dramatik şiirlerdir. Konularına göre; tragedya, komedya ve dram olmak üzere üçe ayrılır. Karşılıklı konuşma şeklinde yazılır.Edebiyatımızda en çok dramatik şiir yazarı Abdülhak Hamit Tarhan’dır.

Dramatik Şiir Örneği

Elektra’dan (Tragedya) – Sophokles

Koro:

Sözlerinde pek ileri gitme, dikkat et.

Felaketinin nereden geldiğini bilmiyor musun.

Kendini böyle feci bir akıbete düşüren sensin.

Çünkü kederli halinle daima kavga çıkararak

Izdırabına ızdırap kattın.

Elektra:

Kötülük beni kötülüğe zorladı.

Biliyorum, öfkemin ne olduğunu biliyorum.

Fakat felaketler içinde dahi ömrüm oldukça