Ebubekir Eroğlu Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Ebubekir Eroğlu Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Malatya’da doğmuş, İstanbul Üniversitesi Hu­kuk Fakültesini bitirdikten sonra çeşitli kuru­luşlarda müfettiş ve müşavir olarak çalışmıştır.

Şiirlerini Yeni Adım, Diriliş, Edebiyat ve ken­disinin çıkardığı Yönelişler adlı dergilerde yayımlamıştır.

İslamcı şiirinin içeriğini metafizik sorgulamalarla zenginleştiren şairlerden biridir.

“Modern Türk Şiirinin Doğası” adlı kitabında, Türk şiirinin mo­dernleşme serüvenini anlatmıştır.

“Sevap Defteri” adlı inceleme kitabında divan ve halk şiirinin bazı önemli ustalarını ele almıştır.

ESERLERİ

Şiir Kuşluk Saatleri, Kayıpların Şarkısı, Yirmidört Şiir
İnceleme Sevap Defteri, Modern Türk Şiirinin Doğası