A.Vahap Akbaş Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

A.Vahap Akbaş Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Batman’da doğan Akbaş, İstanbul Üniversi­tesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdikten sonra öğretmenlik yapmıştır.

Üslubunda Necip Fazıl, Asaf Halet Çelebi’nin belirgin izleri görülür.

İslami bir içeriği, şiirin klasik kullanımlarını aşan bir rahatlıkla kul­lanmıştır.

Şiirlerinde mısra, nazım şekli ve kafiye gibi yapısal özelliklere önem vermiştir.

Şiir söyleminde kendini yenilemeye çalışmıştır.

Şiirlerini “Efgan”, “Gül Kıyamı” ve “Mavi Sesli Şiirler” adlı kitap­larda toplamıştır.