Edebi Sanatlar – 14

EDEBİ SANATLAR – 14

1.            Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler

Yedi renk yedi sesten sayısız belirişler

Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu

Adada rüzgâr, uçan eteklerden sorumlu

Yukarıdaki dörtlükte kaç tane kişileştirme yapılmıştır?

A)1            B)2           C)3         D) 4        E) 5

 

2.            Aşağıdakilerin   hangisinde   benzetmenin dört unsuru da kullanılmıştır?

A)     Fark etmez anne toprak, ölüm maceramızı

B)      Türkçe ağzımda anne sütüdür

C)      Gördüm deniz dedikleri binbir başlı ejderi

D)     Köhne düşünceler paslanmış çivilere benzer

E)      Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

 

3.            Bugün al

Yârim giymiş bu gün al

Şâd edersen bugün et

Can alırsan bugün al

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasında gö­rülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aliterasyon                  B) Tevriye

C) Seci                                  D) Kinaye

E) Cinas

 

4.            Süt beyaz bir martıyım açıklarda

Gemilere ben yol gösteriyorum

Buğday ve ilaç yüklü gemilere

Bir kanat vuruşta bulutlardayım

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki söz sanatla­rından hangisi ağırlıktadır?

A) İntak                                               B) Kinaye

C) Hüsn-i talil                                   D) Teşbih

E) Cinas

 

5.    İndim yârin bahçesine, parsellenmiş

Aşağıda açıklanan söz sanatlarından hangi­si bu dizede altı çizili sözcükte vardır?

A)     Sözün beklenmedik, şaşırtıcı bir şekilde bit­mesi

B)      Karşıt anlamlı sözcükleri bir arada kullanma

C)      Bir sözü benzetme amacı olmadan başka bir sözün yerine kullanma

D)     Birden çok anlamlı sözün uzak anlamını da düşünerek kullanma

E)      Bir olgunun gerçek nedenini bırakıp onu daha güzel bir nedene yorma

 

6.            Benim ülkemde

Güneşten çıldırır gelincikler

Çıplak başaklar utangaç büyür

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki edebi sanat­lardan hangisi vardır?

A)     Tezat

B)      Açık istiare

C)      Kapalı istiare

D)     Hüsn-i talil

E)      Benzetme

 

7.            Sen gece kadar aydınlık

Gündüz gibi karanlıksın

Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?

A)     Telmih

B)      İstifham

C)      Nida

D)     Tekrir

E)      Tezat

 

8.            Anmasınlar adını candan anan dudaklar

Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen sanatlı söyleyiş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinas                                              B) Tevriye

C) Mecaz-ı mürsel                                          D) Teşhis

E) İstiare

 

9.     (I) Eşeğin biri aslan postuna bürünür. (II) Asla­nın kükremesini taklit ederek ormandaki tüm hayvanları korkutur. (III) Bir tilkiyle karşılaşır, onu da korkutmak ister. (IV) Fakat tilki eşeğin sesini duyar duymaz hemen tanır. (V) Anırmak seni ele vermeseydi ben de korkacaktım, der.

Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisin­de “intak” sanatı vardır?

A) I.           B) II.        C)lll.        D) IV.        E) V.

 

10. “Ömür, bir böyle günde durulan, çıkmayan su” dizesindeki edebi sanat, aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A)     Saatler, dakikalar siniyor tıpkı pusu

B)      Gönül başıboş, serkeş, avuçlar, sıcak gam yok

C)      Kırlarda, bacalardan uzakta, boş bir günde

D)     Hayat bir meyve, bir dal, bir yaz, bir ot ko­kusu

E)      Uzak kıyılar iplik gibi, göğü dinliyor dağlar

 

11.          Seni seyretmek için gül bahçesinin yolunda

İki kenarda durur serviler saf saf

Bu dizelerde bulunan edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril­miştir?

A)     Hüsn-i talil, tecahül-ü arif, teşbih

B)      İstiare, teşbih, intak

C)      Tenasüp, telmih, tariz

D)     Hüsn-i talil, teşhis, istiare

E)      Tenasüp, intak, telmih

 

12.          Bulamadım dünyada gönüle mekân

Nerde bir gül bitse etrafı diken

Yukarıdaki dizeler, aşağıdaki söz sanatların­dan hangisine örnek olabilir?

A)     Kinaye

B)      Tecahül-i arif

C)      Teşhis

D)     Kişileştirme

E)      Hüsn-i talil

 

13.          Bu akşam da gönlümce bitmediyse gün

Suçun yarısı bizim yarısı günün

Bu dizelerde güne insan özelliği yüklenmiştir. Buna göre buradaki sanatlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)     Teşhis – İntak

B)      Teşhis – Kapalı İstiare

C)      Açık istiare – Tenasüp

D)     Teşhis – Cinas

E)      Kinaye – Tevriye

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

 

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

E E E A A C E

8

9

10

11

12

13

C E C D A B

 

Bunları da gezebilirsin.

Söz Sanatları / Edebi Sanatlar – 19

SÖZ SANATLARI / EDEBİ SANATLAR – 19 1.     Haklının elinde olmalı cihan Mazlumun gözünde seller …