Edebi Sanatlar – Söz Sanatları Testleri (Soru Bankası) – 1

EDEBİ SANATLAR-SÖZ SANATLARI-1

1.   İçimde kor donar, buzlar tutuşur,
Yağan ateş midir, kar mıdır bilmem
İkiliğin ikinci dizesinde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Telmih
B)  Cinas
C)  İstiare
D)  Tecahül-i Arif
E)  Teşbih

2.   “Çatma kurban olayın çehreni ey nazlı hilal!”
dizesinde hangi edebi sanatlar vardır?
A)  Teşhis – Mecaz-ı Mürsel
B)  Teşhis – Hüsn-i Ta’lil
C)  Cinas – Tevriye
D)  Teşbih – Hüsn-i Ta’lil
E)  Kinaye – Telmih

3.   “Can kafeste durmaz, uçar gider bir gün elbet”
Yukarıdaki dizede görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Teşbih
B)  İstiare
C)  Kinaye
D)  Tevriye
E)  Telmih

4.   Güğüm bir gün testiye,
“Yola çıkalım” dedi.
Testi “Korkarım” dedi.
Evde kalmak istedi.
Bu dizelerde “güğüm”e insan özellikleri verilerek konuşturma yoluyla yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşhis
B) İstifham
C) Leff ü Neşr
D) İntak
E) Seci

5.     I.  Ağaçlar sonbaharda elbiselerini soyunur.
II.   O zeytin gözlere doyamadım, diyerek sız­lanıyordu.
III.   Taşıma su ile değirmen dönmez.
IV.  Nihat’ın golüyle stat ayağa kalktı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde bulunan söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)  Tevriye – Teşbih-i beliğ – Cinas – Teşbih
B)  Kinaye – İstiare – Tevriye – Teşbih
C)  Teşhis – Teşbih-i beliğ – Kinaye – Mecaz-ı Mürsel
D)  Tevriye – Teşbih – Kinaye – Seci
E)  Teşhis – İstiare – Tevriye – Mecaz-ı Mürsel


6. “O evine çok bağlı bir insandı.” cümlesinde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)  Gelecek çağ, sevgi çağı olacaktır.
B)  Mum dibine ışık vermez.
C)  Bu adam, tilki gibi kurnaz biridir, dikkat et.
D)  Dost dost diye nicesine sarıldım.
E)  Necip Fazıl’ı okumaktan bir an bile sıkılmam.

7.   Kara gözler, kara gözler
Kararmış kara gözler
Gemim deryada kaldı
Yelkenim kara gözler
Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Mecaz-ı Mürsel
B)  Kinaye
C)  Tariz
D)  Tevriye
E)  Cinas

8.   Ben gidersem sazım sen kal dünyada,
Gizli sırlarımı aşikar etme.
Yukarıdaki dizelerde ağır basan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Kinaye
B)  Telmih
C)  Tevriye
D)  Teşhis
E)  İstiare

9.   İçmiş gibi geceyi bir yudumda,
Göğün mağrur bakışlı bulutları.
Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Teşbih
B)  Tecahül-i Arif
C)  Teşhis
D)  Tevriye
E)  İstiare

10. Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini kovarken
Cennet demek sana yakışır dağlar
Bu dörtlükteki en belirgin edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A)  İstiare
B)  Teşbih-i beliğ
C)  Teşhis
D)  İntak
E)  Mecaz-ı Mürsel

11. Yıllardır bir kılıcım kapalı handa
Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi
Sanıyorum saçlarımı okşuyor bir el
Kıpırdamak istemiyor göz kapaklarım
Bu dörtlükte görülen edebi sanatlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)  İstiare – Tariz
B)  Teşbih – Mecaz-ı Mürsel
C)  Tezat – Cinas
D)  Kinaye – Teşbih
E)  İstifham – İstiare

12. Zaman mı tükendi neden durdu saatler
Evvel bahar yaz ayları gelende
Akar boz bulanık neden dereler
Yukarıdaki dizelerde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Tecahül-i Arif
B)  İstifham
C)  Tariz
D)  Tevriye
E)  Kinaye


EDEBİ SANATLAR-SÖZ SANATLARI
http://dersimizedebiyat.org


CEVAPLAR
1 D       2 A       3 B       4 D       5 C
 
6 E       7 E       8 D       9 C       10 C
 
11 B     12 A