Eleştiri Cümlesi,Tanımı,Özellikleri, Eleştiri Cümle Örnekleri, Eleştiri Cümle Çeşitleri

ELEŞTİRİ BİLDİREN CÜMLELER

Bir yapıtı, bir sanatçıyı, bir olayı her yönüyle inceleyen; bunların olumlu ya da olumsuz yönlerini belirten cümlelerdir.

Yazar, yabancı sözcüklere çok sık yer verdiği için eserin dili zaman zaman anlaşılmıyor.

Söyleyişteki kıvraklık kısa cümlelerle sağlanmış ama öyküdeki buruk havayı ödememiş.

Öykülerinde, çalışan insana duyduğu yakınlığı anlatımına da sözcüklerine de sindirmiş.

Sanatçı, konuların gerektirdiği şiirselliği yerli yerinde kullanıyor; özlemi, öfkeyi aynı güçle duyumsatıyor.