Beğenme Cümlesi,Özellikleri, Hakkında Bilgi, Örnek Cümleleri, Çeşitleri

BEĞENME ANLAMI TAŞIYAN CÜMLELER

Bir sözün, bir davranışın, bir varlığın, kişinin iyi ya da güzel yönlerini anlatan cümlelerdir.

  • Başarılı şair, bu şiirinde de ruhumuzu okşayan özgün imgeler yakalamış.
  • Yöresel sözcükleri kullanırken yapaylığa düşmediği için eserleri çok tutuluyor.
  • Anadolu’yu Reşat Nuri’den daha iyi tanıyan ve anlatan yazar yoktur.
  • Kısa ve yoğun anlatımı ile bir çırpıda okunan, sıcak eserler kaleme alıyor.
  • O, değişik görüşlere açık, sorunlara iyimser bir tavırla yaklaşan bir devlet adamıydı.