Emin Bülent Serdaroğlu – Hayatı ve Eserleri

Emin Bülent Serdaroğlu – Hayatı ve Eserleri

 • Sanatçı,      Fecr-i Ati’nin kurucularındandır.
 • Haşim’den son­ra      topluluğun en güçlü şairidir.
 • Sanat anlayışı      yönünden Fecr-i Âti’nin ilkelerine bağlıdır.
 • “Sanat, şahsi      ve muhteremdir.” anlayı­şını benimser.
 • Dil ve üslup özellikleri Servet-i Fünûn topluluğu­na benzer.
 • Sanatçı, bireysel      konuların yanı sıra sosyal konulara da yer verir ve bu noktada      arkadaşlarından ayrılır.
 • Tevfik Fikret gibi      uzun şiirler yazmaktan hoşlanır.
 • Emin Bülent, Kin,      Hatif Di­yor ki, Hisarlara Karşı adlı milli konuları işleyen      şiirleriyle üne kavuşur.
 • Yunanlıların      Girit’e saldırması ve Avrupalıların da bu durumu desteklemesi üzerine “Kin”      şiirini yazar. (Bu şiir bir nok­tada da Victor Hugo’nun “Mavi      Gözlü Yunan Çocuğu” şiirine tep­kidir.) Bu şiir geniş yankı      uyandırır.
 • Sanatçının      epik, lirik, satirik, sembolik pek çok şiiri vardır.
 • Teşbih      ve istiareye çok yer verir.

 

ESERLERİ

Sanatçının şiirleri, ölümünden sonra “Emin Bülent’in Bü­tün Şiirleri” adıyla yayımlanır.

Bunları da gezebilirsin.

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Kahramanmaraş’ ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü …