Emin Bülent Serdaroğlu – Hayatı ve Eserleri

Emin Bülent Serdaroğlu – Hayatı ve Eserleri

 • Sanatçı,      Fecr-i Ati’nin kurucularındandır.
 • Haşim’den son­ra      topluluğun en güçlü şairidir.
 • Sanat anlayışı      yönünden Fecr-i Âti’nin ilkelerine bağlıdır.
 • “Sanat, şahsi      ve muhteremdir.” anlayı­şını benimser.
 • Dil ve üslup özellikleri Servet-i Fünûn topluluğu­na benzer.
 • Sanatçı, bireysel      konuların yanı sıra sosyal konulara da yer verir ve bu noktada      arkadaşlarından ayrılır.
 • Tevfik Fikret gibi      uzun şiirler yazmaktan hoşlanır.
 • Emin Bülent, Kin,      Hatif Di­yor ki, Hisarlara Karşı adlı milli konuları işleyen      şiirleriyle üne kavuşur.
 • Yunanlıların      Girit’e saldırması ve Avrupalıların da bu durumu desteklemesi üzerine “Kin”      şiirini yazar. (Bu şiir bir nok­tada da Victor Hugo’nun “Mavi      Gözlü Yunan Çocuğu” şiirine tep­kidir.) Bu şiir geniş yankı      uyandırır.
 • Sanatçının      epik, lirik, satirik, sembolik pek çok şiiri vardır.
 • Teşbih      ve istiareye çok yer verir.

 

ESERLERİ

Sanatçının şiirleri, ölümünden sonra “Emin Bülent’in Bü­tün Şiirleri” adıyla yayımlanır.