Falih Rıfkı Atay – Hayatı ve Eserleri

Falih Rıfkı Atay – Hayatı ve Eserleri

  • Edebiyatımızda      gezi ve yolculuk eserleriyle tanınmış sanat­çı; dilinin, anlatımının ve      üslubunun güzelliğiyle kendinden son­raki kuşaklar üzerinde etki      bırakmıştır.
  • Roman alanında tek      bir eser vermiş olan sanatçı, Roman adlı bu eserinde roma­nın      alışılagelmiş kurallarına uymamış, röportaj ile deneme ara­sında bir üslup      kullanmıştır.
  • Bu eser, asıl bu      yanıyla edebiyatı­mızda yankı uyandırmıştır.
  • Yazarın      söyleyişiyle “zamanenin eğ­lenceli bir hicvi olmak iddiasındaki      “eser, gerçekten de eski ile yeninin çatışmasını odak alarak,      yaşadığı dönemin genel bir gö­rünümünü çizer.

ESERLERİ

ROMANLARI

1) Roman

 

ANILARI

1) Ateş ve Güneş

2)Zeytindağı

3) Çankaya

 

GEZİ YAZILARI

Deniz Aşırı

Bizim Akdeniz

Taymis Kıyıları

Hind