Falih Rıfkı Atay – Hayatı ve Eserleri

Falih Rıfkı Atay – Hayatı ve Eserleri

  • Edebiyatımızda      gezi ve yolculuk eserleriyle tanınmış sanat­çı; dilinin, anlatımının ve      üslubunun güzelliğiyle kendinden son­raki kuşaklar üzerinde etki      bırakmıştır.
  • Roman alanında tek      bir eser vermiş olan sanatçı, Roman adlı bu eserinde roma­nın      alışılagelmiş kurallarına uymamış, röportaj ile deneme ara­sında bir üslup      kullanmıştır.
  • Bu eser, asıl bu      yanıyla edebiyatı­mızda yankı uyandırmıştır.
  • Yazarın      söyleyişiyle “zamanenin eğ­lenceli bir hicvi olmak iddiasındaki      “eser, gerçekten de eski ile yeninin çatışmasını odak alarak,      yaşadığı dönemin genel bir gö­rünümünü çizer.

ESERLERİ

ROMANLARI

1) Roman

 

ANILARI

1) Ateş ve Güneş

2)Zeytindağı

3) Çankaya

 

GEZİ YAZILARI

Deniz Aşırı

Bizim Akdeniz

Taymis Kıyıları

Hind

Bunları da gezebilirsin.

Aşık Daimi, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Sefil Selimi Hayatı ve Eserleri…

Aşık Daimi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Erzincan yöresi aşıklarından olup İstanbul’da yaşamıştır. …